Hur man tar loss ett fastfällt träd

Om du av misstag fäller ett träd på ett annat är det viktigt att ta ett steg tillbaka och tänka igenom situationen i lugn och ro. Att ta bort ett fastfällt träd är alltid farligt och det finns ingen anledning att skynda. Välj den säkraste lösningen på problemet även om det tar längre tid. Det finns flera alternativ. Var inte rädd för att kalla på hjälp – din säkerhet är viktigare än allt annat.

Nedan beskrivs två metoder för att enkelt ta ner ett fastfällt träd, förutsatt att det inte är för stort eller för insnärjt i det andra trädet. Men först ska vi ta en snabb titt på rekommenderade verktyg och några mycket viktiga säkerhetsregler.

Verktyg

De här verktygen kommer väl till pass när man ska få loss ett fastfällt träd: • Vändband • Vändhake. Levereras ofta med brytjärn • Vinsch (avancerad, beskrivs ej här) • Skotare eller traktorer utrustade med griplastare eller vinsch (avancerad, beskrivs ej här)

Breaking bars, wedges and a turning strap lying on a small log on the ground

Mer information om fällverktyg finns i avsnittet Användbara verktyg och tillbehör.

Säkerheten först!

Att arbeta med eller i närheten av fastfällda träd kan vara mycket farligt. Lämna aldrig ett fastklämt träd omärkt. Märk upp området med varselfärgad tejp om du måste lämna platsen för att hämta verktyg eller hjälp. Följ dessa regler och se till att aldrig sätta dig själv eller någon annan person i fara:

Method

Rulla trädet-metoden

Fastfällda träd som lutar något är i regel lätta att rulla ner. Använd vändkrok eller vändband om du bedömer att trädet inte är för hårt fastkilat. Så här går det till:

1. Studera trädet

2. Justera brytmånen

3. Rulla ner trädet

Utöka alla steg

1. Studera trädet

Forestry worker assessing a tree to decide in which way the tree can be rolled down

Studera trädet för att avgöra hur det skulle kunna rullas ner.

2. Justera brytmånen

Close-up of a hinge adjusted to make it possible to roll down the tree

Brytmånen måste justeras för att trädet ska gå att rulla ner. Börja med att såga av mitten av brytmånen så att två hörn sparas ut. Såga därefter av hörnet på motsatt sida från det håll du tänker rulla ner trädet. Såga av hörnet med flera diagonala sågskär ovanifrån. Behåll hörnet på samma sida som du tänker rulla ner trädet.

3. Rulla ner trädet

Forestry worker rolling down the tree using a turning strap attached to a branch as a lever

Använd vändhake (eller vändband för att sätta fast en gren som hävstång) och rulla trädet bort från dig. Lyft rakt med rak rygg och böjda knän. Om trädet är stort, eller är ordentligt fastklämt, kan du öka rullkraften genom att använda vändhaken eller vändbandet tillsammans med en längre del av ett smalt träd.

Komprimera alla steg

Method

Trappa ner-metoden

Fastklämda träd som lutar mycket kan vara svåra att rulla ner och måste hävas upp eller dras bakåt. Med den här metoden skiljs trädet från stubben eller det ställe där det sitter fast med änden i marken. Stammen ska ha en bra glidyta och kunna falla ”rent”.

Var medveten om att stammen kan gå av för tidigt så stå aldrig i rörelseriktningen eller under stammen.

Det är viktigt att de två sågsnitten inte görs för högt upp på stammen eftersom denna kan ”vika sig” vid brytpunkten. Om trädet är för hårt fastkilat krävs en traktor, vinsch eller annat redskap.

Så här går det till:

1. Skapa en glidbädd

2. Såga det bakre skäret

3. För in en kil

4. Såga det främre skäret

5. Slå på kilen

6. Det fastfällda trädet glider bakåt

7. Använd vid behov en hävstång

8. Upprepa vid behov processen

Utöka alla steg

1. Skapa en glidbädd

Branches and poles are lying on the ground in front of the hung-up tree to form a slider bed

Lägg ut grenar och stänger på marken framför stammen för att skapa en yta/glidbädd.

2. Såga det bakre skäret

The hung-up tree has a backside cut that’s half the diameter of the trunk

Såga in till ungefär halva stammens diameter från baksidan. Fortsätt att såga från andra sidan om svärdet är kortare än träddiametern.

3. För in en kil

A wedge is inserted into the hung-up tree to prevent the backside cut from pinching

För in en kil för att hindra det bakre skäret från att klämmas ihop.

4. Såga det främre skäret

A cut is made from the front of the hung-up tree, parallel to the backside cut but 3-5 centimetres below

Såga nästa skär framifrån parallellt med föregående skär, fast 3–5 cm nedanför. Såga in till ungefär hälften av stammens diameter. Fasa av framsidan av stammen.

5. Slå på kilen

A wedge is knocked into the backside cut until the wood fibres split between the two cuts

Slå på kilen tills att träfibrerna spjälkas mellan de två skären. Var beredd på att stammen som regel skiljs från stubben i samma stund.

6. Det fastfällda trädet glider bakåt

The trunk falls backwards on the slider bed, releasing the hung-up tree

Detta är resultatet av trappa ner-metoden om den utförts på rätt sätt. Trädet skiljs från stubben, glider bakåt på glidytan, frigörs från trädet som det fastnat i och faller till marken.

7. Använd vid behov en hävstång

Forestry worker using a pole as a lever to make the tree split and slide down

Om det fastklämda trädet inte går att få loss med hjälp av kilen: Använd en 2–3 m lång hävstång och arbeta i rörelseriktningen tills att trädet bryts loss och glider ner.

8. Upprepa vid behov processen

Om trädet inte lossnar, upprepa processen från steg 1. Obs! Säkerheten först. Konsultera en expert på fastklämda träd om du är osäker på hur du ska gå till väga.

Komprimera alla steg

Senast redigerad

september 28, 2020

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex