Fila kedjan

Motorsågen och svärdet ska fixeras i ett läge som säkerställer stabilitet och ger dig fria händer att fila. Enklast är att sätta fast svärdet i en skruvtving på en arbetsbänk. Se till att kedjan är ordentligt spänd – helst hårdare än under kapning – så att den inte rör på sig. För extra stabilitet kan du alltid aktivera kedjebromsen.

Sågtandsvinklar

Cutting tooth angles

Sågtänderna på kedjan måste filas i särskilda vinklar och dessa kan variera beroende på vilken typ av kedja du har. Om du använder en filmall slipper du tänka på de olika vinklarna för att säkerställa ett bra resultat. Följ bara instruktionerna så får du rätt vinklar på sågtänderna.

Method

Fila kedjan med hjälp av en en filmall

1

BÖRJA MED SÅGTÄNDERNA Använd rundfil och filmall som är avsedda för den kedjetyp du har. Korrekt storlek anges på kedjans förpackning samt på mallen.

2

PLACERA FILMALLEN PÅ KEDJAN Pilarna på filmallen ska peka i kedjans rotationsriktning (mot noshjulet). Se till att mallen har kontakt med kedjan.

3

FILA MED BÅDA HÄNDERNA Placera filen i 90 graders vinkel mot rullarna på filmallen. Filen ska vila på båda rullarna. Filvinkeln är då 25–35 grader beroende på kedjetyp. Fila sågtanden med följsamma drag i riktning från dig.

4

FILA NU VARJE TAND PÅ ENA SIDAN Varje sågtand ska filas tills den är vass. Det är viktigt att sågtänderna filas till samma längd.

5

EFTER FILNING Lossa skruvtvingen när du har filat alla sågtänderna på ena sidan och sätt sedan fast svärdet från andra hållet.

6

MOTSATT RIKTNING Vässa därefter sågtänderna på samma sätt från motsatt håll.

filing-the-chain-with-a-filing-gauge-3

Frihandsfilning

Freehand filing

Om du är van vid att fila kan du göra det utan filmall. Var noga med att bevara sågtändernas ursprungliga vinklar. För att behålla rätt vinkel och djup för sågtänderna rekommenderar vi dig att fortsätta använda filmallen även efter att du har filat på fri hand några gånger.

Undvik att fila för högt eftersom det gör kedjan trubbig. Den får inte heller filas för djupt eftersom det då kan bildas en ”krok” som gör kedjan alltför aggressiv. Detta utsätter sågen för onödiga påfrestningar och användaren för högre vibrationsnivåer.

Byte av motorsågskedjan

Replace the chainsaw chain

Det är dags att byta ut kedjan när den längsta delen av sågtanden slitits ned till mindre än 4 mm, eller om det är sprickor i den.

Ryttare

Depth gauge

Höjdskillnaden mellan ryttarens position och spetsen på sågtanden (underställning) avgör hur mycket sågtanden kommer att skära. Det fungerar ungefär som med en hyvel. En hyvel med minimala skärstål avlägsnar bara små mängder trä. Samma sak gäller för sågkedjan om avståndet mellan spetsen på ryttaren och spetsen på sågtanden är för litet. Det är inte heller bra om spetsen på ryttaren filas ned för hårt eftersom sågtanden då går för djupt in i träet.  Detta ger en mer aggressiv sågning med högre vibrationsnivåer som följd. Kastrisken ökar och motorsågen utsätts för onödig påfrestning.

En bra teknik för att få bästa resultat är att fila i vinkel (som på bilden ovan). Här kommer mallen väl till pass.

gauge

Method

Fila ryttaren

Filing the depth gauge

Vi rekommenderar filning av ryttarna när sågtänderna filats tre till fyra gånger på grund av normalt slitage. Om kedjan sågat i exempelvis sten eller grus, och därför behöver filas ordentligt, är det viktigt att även se över skärpan för ryttarna. På ryttaren finns orden ”Soft” och ”Hard” inpräglade. ”Soft” står för mjukt trä (barrträd) och ”Hard” för fruset eller hårt trä (lövträd). Om ryttarna filas med inställningen ”Hard” avlägsnar varje sågtand mindre trä än om de filas med inställningen ”Soft”. Om virket är hårt går det inte att såga lika mycket trä åt gången som när träet är mjukt. Måttet för ryttaren varierar beroende på kedjetyp. Exakta uppgifter finns i motorsågsmanualen.

1

PLACERING Placera ett av hålen i mallen över någon av ryttarna på kedjan. Välj ”Soft” eller “Hard” beroende på vilken typ av trä du ska såga i. Låt mallen vila mot sågtanden bakom sig.

2

HÅLL MALLEN STADIGT I ENA HANDEN Håll plattfilen i den andra och fila ryttaren tills att filen kommer i kontakt med mallen.

3

VARIERA HÖGER OCH VÄNSTER Hur ryttaren ligger an mot kedjan beror på om sågtanden är placerad till vänster eller höger.

Filing the depth gauge 2

Vässa sågkedjan i skogen

Stå på ett fast och stabilt underlag där du kan sätta fast sågen på ett säkert sätt när du filar. Här är några exempel på hur du kan gå tillväga. Använd den metod som fungerar bäst för dig. Huvudsaken är att du alltid har en vass kedja för att underlätta ditt arbete.

Method

Den enklaste metoden

1

Använd ett filstäd.

2

Fäst städet i en stubbe eller en stock med hjälp av en yxa eller ett brytjärn. Sätt sedan fast svärdet som i ett vanligt skruvstäd.

3

Fila enligt instruktionerna.

Simplest method

Method

Använd ett mindre träd.

1

Gör ett vertikalt instick i lämplig arbetshöjd för filning.

2

Eliminera risken för kast när du sågar insticket (se föregående kapitel).

3

Stoppa motorn och för in svärdet i insticket.

4

Fixera svärdet genom att föra in kombinyckeln mellan svärdet och skäret.

5

Fila enligt instruktionerna.

6

Gör ett vinkelskär nedanför motorsågen för ökad stabilitet och för därefter in en lyftkrok i skåran och använd den som stöd för motorsågen.

Use a smaller tree

Method

Sätt dig gränsle över trädstammen.

På så sätt kan du fila med båda händerna.

1

Sätt dig gränsle över trädstammen.

2

Håll fast sågkroppen mellan låren.

3

Luta dig över motorsågskroppen och stöd underarmarna mot låren.

4

Börja med att fila alla sågtänderna åt ena hållet med samma filgrepp.

5

Flytta filgreppet till andra handen och fila från den sidan. Sågen kan nu lutas mot en stubbe eller en stock.

6

Fila enligt instruktion.

7

Tryck höger ben mot motorkroppen så att den är i ett säkert läge.

8

Fila resten av sågtänderna på andra sidan enligt instruktion.

Sit astride a tree trunk

Hur ofta bör kedjan vässas?

Sågkedjans skärpa försämras med tiden även om du undvikit kontakt med sådant som minskar skärpan (sten, jord etc.). Skulle du råka såga i sten blir kedjan mer eller mindre värdelös och måste vässas omedelbart.

Om du bara sågar i trä behåller kedjan sin skärpa och behovet av filning och vässning varierar i stället utifrån arbetsbelastning och faktorer som träets hårdhet. Om du använder motorsågen under stora delar av dagen ska du ta för vana att se över den varje gång du tankar. Om du känner att du måste luta dig mot sågen och lägga extra kraft och vikt när du sågar, är det ett tydligt tecken på att kedjan är slö.

Kedjetyp

Använd alltid de svärd och kedjor som tillverkaren rekommenderar. Om du inte är säker på vilken kedja du ska använda kan du kontakta närmaste auktoriserade Husqvarna-återförsäljare för att få råd.

Kedjespänning

Chain tension

Kontrollera att kedjan är korrekt spänd. En slak kedja kan hoppa av, orsaka personskador och skada motorsågen. En slak kedja kan i likhet med en överspänd göra så att svärdet slits fortare än normalt.

En korrekt spänd kedja ska inte hänga på svärdets undersida. Kedjespänningen är korrekt när kedjan har kontakt med svärdets undersida och du enkelt kan dra runt den för hand.

Senast redigerad

februari 17, 2021

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex