Hur man gör ett riktskär

Börja alltid med att göra ett riktskär (även kallat öppet skär) på den sida av trädet du vill att det ska falla åt. Därigenom kan du kontrollera fallriktningen, vilket är nödvändigt för att undvika olyckor och skador på dig själv eller andra i närheten. Det är mycket viktigt att göra riktskäret på rätt sätt för att garantera säkerheten vid fällning.

Syftet med ett riktskär är att skapa ett ”gångjärn” i trä för att styra trädet när det faller till marken. Gångjärnet bildas med hjälp av riktskäret och det avslutande fällskäret. Riktskärets placering, vinkel och djup är avgörande för att säkerställa avsedd fallriktning.

Om du inte utfört riktad fällning tidigare, eller bara vill fräscha upp dina kunskaper, rekommenderar vi dig att titta på Förstå riktad fällning.

Innan du börjar

Att fälla träd kan vara farligt. För högsta säkerhet är det viktigt att vara väl förberedd. Innan man fäller ett träd är det därför viktigt att lära sig om motorsågssäkerhet, rätt utrustning och hur noggrant och exakt fällningen måste planeras.

Om du är oerfaren, eller känner dig osäker, ska du inhämta råd och hjälp från yrkeskunnig.

Välj rätt metod för riktskär

Ett riktskär kan göras på många olika sätt. Nedan beskrivs de fyra vanligaste, tillika säkraste, metoderna:

• Öppet riktskär med siktat överskär
• Öppet riktskär med siktat underskär
• Öppet riktskär med större öppningsvinkel
• Omvänt riktskär eller Humboldt-skär

De största skillnaderna mellan dessa metoder är öppningsvinkeln, i vilken ordning du gör skären och var du lägger fällskäret.

Nedan beskrivs de fyra metoderna kortfattat.

Method

Riktskär

1. Öppet riktskär med siktat överskär

Rekommenderas för fällning av de flesta träd i plan eller något sluttande terräng. Det säkraste och enklaste sättet att lyckas.

• Rekommenderad metod: säker och pålitlig
• Används för de flesta ändamål i plan eller något sluttande terräng.
• Enklare för underskäret att möta det vinklade toppskäret för ökad riktningsprecision.
• Fällskäret görs i nivå med underskäret eller något ovanför för att minimera risken för spjälkning.
+ Låg stubbhöjd
+ Brytmånen är intakt tills precis innan trädet slår i marken för ökad kontroll.

A tree with an open face notch and top cut is used for aiming

2. Öppet riktskär med siktat underskär

Används i vissa delar av världen vid avverkning i plan eller något sluttande terräng, i synnerhet vid fällning av träd som lätt spjälkas.

• Kan användas för de flesta ändamål i plan eller något sluttande terräng.
+ Låg stubbhöjd.
+ Liten öppningsvinkel (45–55°) som gör att brytmånen går av tidigt och därför lämpar sig för träd som lätt spjälkas.
– Ett högre fällskär kan öka risken för att trädet ska spjälkas.
– Det kan vara svårare att uppnå rätt riktskär och brytmånstjocklek.

A tree with an open face notch and bottom cut is used for aiming

3. Öppet riktskär med stor öppningsvinkel/h3>

Det här är en bra metod som ger större kontroll tack vare att brytmånen är intakt längre.

• Används för träd i plan eller sluttande terräng.
• Öppningsvinkel på mer än 70° för ökad kontroll och precision
• Underskäret är vinklat nedåt från fällskäret sett.
• Fällskäret är i nivå med, eller något över, riktskäret.
+ Brytmånen är intakt tills precis innan trädet slår i marken för ökad kontroll.
– Högre stubbhöjd

A tree with an open face notch and a larger opening angle

4. Omvänt skär eller Humboldt-skär

Detta är ett säkert och effektivt sätt att fälla träd som står i brant, sluttande terräng eller som lätt spjälkas.

• Lämpar sig för grövre träd i brant terräng.
• Öppningsvinkel på minst 45°
• Det horisontella skäret har samma vinkel som fällskäret.
• Fällskäret läggs något över riktskäret.
+ Trädtyper som lätt spjälkas
+ Intakt stubbe
+ Låg stubbhöjd i brant terräng
– Hög stubbhöjd i plan terräng

A tree with an inverse notch, also called the Humboldt cut

Vi rekommenderar åter ett öppet riktskär med siktat överskär, eftersom det är en säker och enkel metod som passar de flesta trädfällningssituationer.

Rekommenderad metod

1. Öppet riktskär med siktat överskär

Metoden rekommenderas för fällning av de flesta träd i plan eller något sluttande terräng. Detta är det säkraste och enklaste tillvägagångssättet. Den stora öppningsvinkeln (60–80°) gör att brytmånen förblir intakt tills precis innan trädet slår i marken.

Genom att först göra – och sikta med – ett vinklat överskär är det enklare att få underskäret att möta överskäret. Fällskäret läggs sedan i linje med underskäret, eller något över, för att minimera risken för att trädet ska spjälkas.

Så här går det till:

1. Såga bort utskjutande rötter

2. Förbered överskäret

3. Sikta

4. Gör överskäret

5. Gör underskäret

6. Gör vid behov även skär på motsatt sida.

7. Gör fällskäret

Utöka alla steg

1. Såga bort utskjutande rötter

Forestry worker sawing off root protrusions before making the directional notch

Förbered riktskäret genom att såga bort utskjutande rötter som skulle kunna försvåra fällningen. Barken bör avlägsnas runt stammen i nivå med de tänkta rikt- och fällskäret så att skären blir rena.

2. Förbered överskäret

Forestry worker with left leg on the ground and leaning with left shoulder on the trunk, preparing to make a top cut

Luta vänsteraxeln mot stammen. Stå med benen brett i sär, eller lägg vänster knä på marken, så att du får bra balans. Innan du påbörjar riktskäret ska du bestämma höjden på stubben och markera den med motorsågen.

3. Sikta

Point-of-view perspective on how to aim where the tree should fall

Sikta med överskäret mot en punkt längre bort i terrängen där du vill att trädet ska falla ner. Punkten måste överensstämma med fallriktningslinjerna på sågen.

4. Gör överskäret

Forestry worker making a top cut

Vinkla svärdet och börja såga med full gas vid 60–80 graders vinkel. Kontrollera regelbundet under sågningen att du står i ursprunglig position. Såga 20–25 % in i trädets diameter.

5. Gör underskäret

Forestry worker making a bottom cut that meets the top cut

Såga underskäret så att det möter överskäret exakt. Underskäret får inte sågas för djupt. Om inte över- och underskäret möts på exakt samma ställe får du inte tillräcklig kontroll över fällningen. Det är också viktigt att hålla sågen horisontellt när underskäret görs.

6. Gör vid behov även skär på motsatt sida.

Forestry worker making additional top and bottom cuts on the opposite side of a large tree

Om trädets diameter är större än svärdet är långt, ska både över- och underskäret göras från andra sidan också.

7. Gör fällskäret

Close-up of a felling cut, slightly above the level of the bottom cut

Välj ett lämpligt fällskär för trädet i fråga. Fällskäret ska vara i linje med, eller något över, underskäret.

Komprimera alla steg

Andra metoder

Här ger vi en översikt över fyra vanliga riktskärsmetoder med närmare beskrivning av rekommenderad metod: Öppet riktskär med siktat överskär För mer information om de andra metoderna kontakta lokal sakkunnig.

Senast redigerad

september 28, 2020

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex