Hur man väljer rätt motorsåg

Moderna motorsågar är anpassade för specifika arbetsförhållanden och användare. Så innan du köper en motorsåg bör du ställa några kontrollfrågor till dig själv om hur du tänker använda den. Svaren hjälper dig att välja lämplig typ och storlek på motorsågen.

Att tänka på vid köp av motorsåg

Vilken typ av användare är jag?

Hur mycket erfarenhet har jag? Hur ofta ska jag använda motorsågen – dagligen, en gång i månaden, några gånger per år? Ska jag använda motorsågen i jobbet eller hemma på tomten?

Vilken slags kapning kommer jag att utföra?

Vad ska jag använda motorsågen till? Hur stora är som regel de träd jag kommer att fälla? Ska jag arbeta med hårda eller mjuka trädslag? Behöver jag en liten eller stor motorsåg? Under vilka årstider kommer jag att använda motorsågen?

Vilka motorsågsfunktioner behöver jag?

Hur viktigt är det med motorsågsergonomi? Ska sågen ha låga vibrationsnivåer? Vara välbalanserad? Ska sågen vara utrustad med TrioBrake™? Hur viktigt är det med service- och underhållsfunktioner? Behöver jag ett lättåtkomligt luftfilter och tändstift? Ska det vara lätt att spänna och byta ut kedjan? Ska motorsågen vara anpassad till vinterbruk, med uppvärmning i handtagen?

Din återförsäljare kan ge dig ytterligare råd och information om ditt motorsågsköp.

Overview

Olika typer av motorsågar

Motorsågar kan grovt delas in i följande grupper:

1. Motorsågar för yrkesbruk

2. Motorsågar för fritidsbruk

3. Motorsågar för sporadiskt bruk

4. Motorsågar för trädvård och kvistning

Utöka alla steg

1. Motorsågar för yrkesbruk

Professional chainsaws

Professionella motorsågar är specialkonstruerade för hög produktivitet i krävande arbetsmiljöer och erbjuder stabil prestanda, hög kapkapacitet och god manövrerbarhet. Motorsågarna har ofta professionella funktioner, som t.ex. uppvärmda handtag, som gör långa arbetspass i tuffa förhållanden både säkrare och bekvämare.

2. Motorsågar för fritidsbruk

Allround chainsaws

Robusta allroundmotorsågar som är effektiva och användarvänliga.

3. Motorsågar för sporadiskt bruk

ChooseChainsaw_135_H150-0360

Konstruerade för sporadisk användning på villatomten. Lätta att starta och använda med tillräcklig kraft.

4. Motorsågar för trädvård och kvistning

ChooseChainsaw_T540_H150-0064

Professionella motorsågar för trädvårdsarbete med hög prestanda och pålitlighet.

Komprimera alla steg

Motorsågsstorlek

Motorsågens storlek bestäms av cylindervolymen (cm³) och motoreffekten (hk och kW). Vilken storlek du ska välja beror på följande två faktorer:

Landowner standing in his garden crosscutting a log lying on a sawhorse

Färdighet och erfarenhet

Välj en liten motorsåg med mindre kraftfull motor om du är ovan som användare. En liten såg är lättare att manövrera än en stor. Om motorsågen är för tung blir du trött i händer och armar, vilket innebär en säkerhetsrisk på längre sikt.

Träslag och trädstorlek

Välj en större och robustare motorsåg när du ska fälla stora träd – särskilt lövträd. Om modellen är för liten utsätts motorsågen för stor påfrestning och onödigt slitage.

Svärdslängd

Forestry worker crosscutting a larger tree with a chainsaw equipped with a long bar guide

Lämplig svärdslängd avgörs av trädets storlek och till viss del av hur kunnig och erfaren du är. Om du är en van motorsågsanvändare bör du ha minst två olika svärdslängder så att du kan variera svärdslängden utifrån olika trädstorlekar. Ett kortare svärd väger mindre och är lättare att manövrera under kvistningsarbetet. Det långa svärdet används för större träd.

Senast redigerad

september 28, 2020

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex