Hur man startar en motorsåg

Innan du börjar använda din motorsåg ska du läsa bruksanvisningen för just din modell, eftersom kontroller och reglage kan skilja sig mellan olika modeller. Se till att du alltid följer gällande föreskrifter där du ska använda motorsågen.

Kedjebromsen ska vara aktiverad när du startar motorsågen. Många motorsågsmodeller går att starta i s.k. halvgasläge. I detta läge kan kedjan rotera, förutsatt att inte kedjebromsen är aktiverad. Det finns två säkra positioner när man ska starta en motorsåg: på marken eller mellan benen.

Method

De två startpositionerna

På marken

1

Placera höger fot i det bakre handtaget och håll det främre handtaget i ett stadigt grepp med vänster hand. Håll vänster arm rak.

2

Dra i starthandtaget med höger hand. Upprepa tills motorn tänder.

Forestry worker starting a chainsaw between his legs

Starta motorsågen mellan benen

1

Placera det bakre handtaget mellan vänster lår och höger knä.

2

Håll det främre handtaget i ett fast grepp med vänster hand. Håll vänster arm rak.

start-the-chainsaw-between-your-legs

Method

Hur man startar en kall motor

1

Aktivera kedjebromsen

2

Om sågen är utrustad med Air Purge/bränslepump trycker du på blåsan (prima) några gånger tills du ser att bränslet pumpas in i förgasaren.

3

Aktivera choken och (på vissa modeller) tryck in dekompressionskontrollen.

4

Dra i starthandtaget tills att motorn tänder. Tryck in choken (halvgas) och dra på nytt tills motorn går igång.

5

Gasa tills motorn går på tomgång och släpp därefter upp kedjebromsen.

Method

Starta en varm motor

Du behöver inte använda choken om motorn redan är varm. Följ anvisningarna ovan men hoppa över de steg som rör choken. Om motorn är svårstartad kan du lägga i halv gas. För att aktivera halvgasfunktionen ska du först dra ut choken helt. Tryck därefter in den igen.

Inspektion före start

Om sågen inte skulle klara någon av följande inspektioner ska du under inga omständigheter använda den.

Inspektera alltid dessa funktioner varje gång du ska använda motorsågen:

Method

Inspektion av tröghetsfunktion

1

Stäng av sågen och håll den med svärdet ovanför en stubbe eller annat stabilt föremål. Avståndet mellan stubben och svärdet beror på motorsågsmodell och svärdslängd.

2

Släpp det främre handtaget och låt motorsågen sänka sig själv med hjälp av gravitationen och rotera runt bakre handtaget mot stubben.

3

När svärdet träffar stubben ska kedjebromsen lösa ut.

Forestry worker makes the chainsaw’s guide bar hit a tree stump, which triggers the chain brake

Method

Kontroll av kedjebromsen

1

Starta sågen. Ta ett fast grepp om motorsågens främre och bakre handtag.

2

Gasa och släpp sedan reglaget.

3

Aktivera kedjebromsen genom att vrida vänster handled mot skyddet. Släpp inte det främre handtaget.

4

Kedjan ska nu stanna omedelbart.

5

Om sågen är utrustad med TrioBrake™ ska proceduren upprepas fast denna gång utan att aktivera det bakre bromsskyddet. För höger handled uppåt tills den kommer i kontakt med bromsen och aktiverar den. Kedjan ska nu stanna omedelbart.

Close-up showing how the left wrist is pressed against the kickback guard to activate the chain brake

Method

Inspektion av kedjesmörjningen

1

Starta motorsågen. Håll sågen ovanför en stubbe eller en stock och öka motorns varvtal.

2

Kedjesmörjningen fungerar som den ska om det finns en oljerand kvar på stubben eller stocken.

Senast redigerad

februari 17, 2021

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex