Jak stáhnout zavěšený strom

Pokud neúmyslně spadl strom na jiný, vždy začněte tím, že si projdete celou situaci v klidu a vše si promyslíte. Stažení zavěšeného stromu je vždy nebezpečné a není nutné spěchat. Vyberte nejbezpečnější řešení problému, i když trvá déle. Máte několik možností. Nebojte se požádat o pomoc – vaše bezpečnost je důležitější než cokoli jiného.

Níže jsou uvedeny dvě metody, které můžete použít ke snadnému stažení zavěšeného stromu – pokud není příliš velký nebo příliš zapletený do druhého stromu. Nejprve se však podívejme na doporučené nástroje a některá velmi důležitá bezpečná pravidla.

Nástroje

Při odstraňování zavěšeného stromu se hodí tyto nástroje:
• Obracecí popruh
• Obracecí hák (tzv. obracák). Často se dodává s přetlačnou lopatkou.
• Naviják (pokročilé, není probíráno v tomto tématu)
• Lesnické vyvážečky nebo traktory vybavené drapákem nebo navijákem (pokročilé, není probíráno v tomto tématu)

Breaking bars, wedges and a turning strap lying on a small log on the ground

Další informace o lesnických nástrojích najdete v tématu Užitečné nástroje a příslušenství.

Bezpečnost především!

Práce se zavěšenými stromy nebo v jejich blízkosti může být velmi nebezpečná. Zavěšený strom nikdy neponechávejte neoznačený. Pokud musíte opustit místo kácení, abyste získali další nástroje nebo pomoc, označte ho dobře viditelnou označovací páskou. Dodržujte tato pravidla a zajistěte, aby nedošlo k ohrožení vás ani žádné jiné osoby:

Postup

Metoda uvolnění zavěšeného stromu

K uvolnění zavěšených stromů se používá dře­vorubecká lopatka s obracákem nebo obracecí popruh s využitím sochoru, a to otáčením zavě­šeného stromu kolem jeho podélné osy. Zde je návod, jak to udělat.

1. Posuďte strom

2. Upravte nedořez

3. Svalte strom

Rozbalit všechny kroky

1. Posuďte strom

Forestry worker assessing a tree to decide in which way the tree can be rolled down

Posuďte strom a rozhodněte se, jakým způsobem lze strom uvolnit dolů.

2. Upravte nedořez

Close-up of a hinge adjusted to make it possible to roll down the tree

Aby bylo možné strom uvolnit, je nutné upravit nedořez. Začněte odřezáním středu nedořezu tak, aby byly zachovány vnější strany nedořezu na obou stranách. Poté uřízněte zbytek nedořezu na opačné straně, než ve směru, ve kterém budete otáčet strom. Tento roh přeřízněte opakovaným řezem pily šikmo shora. Nechte nedořez na stejné straně, na kterou chcete strom přetočit. Dbejte zvýšené opatrnosti. Při odříznutí zbytku vnějšího nedořezu se může strom sám začít otáčet podél jeho podélné osy a sám padnout do požadovaného směru předčasně a bez pomocného nářadí.

3. Svalte strom

Forestry worker rolling down the tree using a turning strap attached to a branch as a lever

Vezměte si obracecí hák (nebo použijte obracecí popruh k upevnění větve/sochoru jako páky) a strom přetočte směrem od sebe. Postavte se rovně s pokrčenými koleny a rovnými zády. Použitím obracecího háku zvětšíte páku a tím
i tlačnou sílu.

Sbalit všechny kroky

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky