Jak stáhnout zavěšený strom

Pokud neúmyslně spadl strom na jiný, vždy začněte tím, že si projdete celou situaci v klidu a vše si promyslíte. Stažení zachyceného stromu je vždy nebezpečné a není nutné spěchat. Vyberte nejbezpečnější řešení problému, i když trvá déle. Máte několik možností. Nebojte se požádat o pomoc – vaše bezpečnost je důležitější než cokoli jiného.

Níže jsou uvedeny dvě metody, které můžete použít ke snadnému stažení zavěšeného stromu – pokud není příliš velký nebo příliš zapletený do druhého stromu. Nejprve se však podívejme na doporučené nástroje a některá velmi důležitá bezpečnostní pravidla.

Nástroje

Při odstraňování zavěšeného stromu se hodí tyto nástroje:
• Obracecí popruh
• Obracecí hák (tzv. obracák). Často se dodává s přetlačnou lopatkou.
• Naviják (pokročilé, není probíráno v tomto tématu)
• Lesnické vyvážečky nebo traktory vybavené drapákem nebo navijákem (pokročilé, není probíráno v tomto tématu)

Breaking bars, wedges and a turning strap lying on a small log on the ground

Další informace o lesnických nástrojích najdete v tématu Užitečné nástroje a příslušenství.

Bezpečnost především!

Práce se zavěšenými stromy nebo v jejich blízkosti může být velmi nebezpečná. Zachycený strom nikdy neponechávejte neoznačený. Pokud musíte opustit oblast, abyste získali další nástroje nebo pomoc, označte ji dobře viditelnou označovací páskou. Dodržujte tato pravidla a zajistěte, aby nedošlo k ohrožení vás ani žádné jiné osoby:

Postup

Metoda svalení stromu

Stromy zavěšené s mírným sklonem je možné svalit dolů. Pokud si myslíte, že strom není příliš uvízlý, použijte obracecí hák nebo obracecí popruh. Zde je návod, jak to udělat.

1. Posuďte strom

2. Upravte nedořez

3. Svalte strom

Rozbalit všechny kroky

1. Posuďte strom

Forestry worker assessing a tree to decide in which way the tree can be rolled down

Posuďte strom a rozhodněte se, jakým způsobem lze strom svalit dolů.

2. Upravte nedořez

Close-up of a hinge adjusted to make it possible to roll down the tree

Aby bylo možné strom svalit, je nutné upravit nedořez. Začněte odřezáním středu nedořezu tak, aby byly zachovány dva rohy. Poté uřízněte roh na opačné straně, než ve směru, ve kterém chcete strom svalit dolů. Tento roh přeřízněte opakovaným řezem pily šikmo shora. Nechte roh na stejné straně, na kterou chcete strom svalit.

3. Svalte strom

Forestry worker rolling down the tree using a turning strap attached to a branch as a lever

Vezměte si obracecí hák (nebo použijte obracecí popruh k upevnění větve jako páky) a strom svalte směrem od sebe. Postavte se rovně s pokrčenými koleny a rovnými zády. Pokud je strom velký nebo je příliš pevně uvízlý, můžete zvýšit valivý tlak pomocí obracecího háku nebo pomocí obracecího popruhu s delším kusem z tenkého stromu.

Sbalit všechny kroky

Postup

Metoda snižování

Silně se naklánějící zavěšené stromy může být obtížné svalit a musí být použita páka nebo je nutné je potáhnout směrem dozadu. Metoda je založena na odstranění stromu z pařezu nebo místa, kde je strom uvízlý čelem kmene v zemi. Kmen musí mít dobrý kluzný povrch a musí hladce spadnout.

Uvědomte si, že kmen by se mohl oddělit příliš brzy – nikdy nestůjte ve směru pohybu nebo pod kmenem.

Je důležité, aby dva řezy nebyly na kmeni příliš vysoko, protože by se mohly „sklopit“ v místě zlomu. Pokud je strom příliš pevně uvízlý, měli byste použít traktor, naviják nebo jiný stroj.

Zde je návod, jak provést metodu snižování.

1. Vytvořte kluzné lůžko

2. Proveďte zadní řez

3. Umístěte klín

4. Proveďte přední řez

5. Zatlučte klín

6. Zavěšený strom se posouvá dozadu

7. V případě potřeby použijte páku s tyčí

8. V případě potřeby postup opakujte

Rozbalit všechny kroky

1. Vytvořte kluzné lůžko

Branches and poles are lying on the ground in front of the hung-up tree to form a slider bed

Položte větve a kulatiny na zem před kmen a vytvořte vhodný povrch / kluzné lůžko.

2. Proveďte zadní řez

The hung-up tree has a backside cut that’s half the diameter of the trunk

Řežte zhruba do poloviny průměru zadní části kmene. Pokračujte v řezání z druhé strany, pokud je vodicí lišta kratší než průměr stromu.

3. Umístěte klín

A wedge is inserted into the hung-up tree to prevent the backside cut from pinching

Zasuňte klín, aby nedošlo k přiskřípnutí zadního řezu.

4. Proveďte přední řez

A cut is made from the front of the hung-up tree, parallel to the backside cut but 3-5 centimetres below

Proveďte druhý řez z přední strany rovnoběžně s předchozím řezem, ale o 3 až 5 cm níže. Řežte zhruba do poloviny průměru kmene. Zužte přední část kmene.

5. Zatlučte klín

A wedge is knocked into the backside cut until the wood fibres split between the two cuts

Zatlučte klín, dokud se vlákna dřeva mezi dvěma řezy nerozdělí. Dávejte velký pozor – kmen se obvykle začne současně posouvat z pařezu.

6. Zavěšený strom se posouvá dozadu

The trunk falls backwards on the slider bed, releasing the hung-up tree

Při správném provedení dosáhnete tohoto výsledku metody snižování. Strom se oddělí od pařezu, sklouzne zpět na kluzný povrch, uvolní se ze stromu, na který byl zavěšen, a spadne na zem.

7. V případě potřeby použijte páku s tyčí

Forestry worker using a pole as a lever to make the tree split and slide down

Pokud se zavěšený strom neuvolnil zatloukáním klínu: Pokuste se vypáčit strom 2 až 3 m dlouhou tyčí ve směru pohybu, dokud se strom neuvolní a nesklouzne dolů.

8. V případě potřeby postup opakujte

Pokud se strom neuvolní, opakujte postup od kroku 1. Nezapomeňte: Bezpečnost je vždy na prvním místě. V případě pochybností se obraťte na odborníka, který má s tímto problémem zkušenosti.

Sbalit všechny kroky

Naposledy upraveno

30 března, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky