Hur man kapar ett träd

Planera kapningsproceduren noggrant, särskilt vid arbete med stora stockar. Felaktig kapningsteknik kan vara en olycksrisk och leda till att stammen spjälkas eller att sågsvärdet nyps fast.

Säkerhet vid kapning

Tänk på hur du står när du kapar. Stå vid sidan av skäret eftersom stammen kan slå upp eller orsaka kast. Stå aldrig på nersidan och kapa om underlaget sluttar. Stocken kan börja rulla innan den är helt avkapad och skada dig.

Stå alltid vid sidan av skäret eftersom stammen kan slå upp eller orsaka kast.

Spänningsriktning och grundteknik

Gör alltid en bedömning av spänningen i stammen. Ligger trycket på ovansidan eller undersidan av den? Grundtekniken är att börja med att såga ett mötande skär en tredjedel in i stocken. Kapa från den sida som trycket ligger på, dvs. den sida där svärdet riskerar att nypas fast. Gör därefter ett mötande skär på motsatt sida tills att du kapat genom hela stocken. Metoderna beskrivs i detalj nedan.

Picture showing what happens when you cut a tree with a pressure on the top or at the bottom of the trunk.

Ta för vana att se efter hur stammen reagerar vid kapning. Det kan vara så att du har missbedömt spänningen.

Tryck på ovansidan

Method

Tryck på ovansidan: grundläggande kapningsteknik

För stammar där svärdet når hela vägen genom:

Illustration showing basic crosscutting technique when the pressure is on the top of the trunk
1

Börja med att göra ett skär uppifrån. Börja med att göra ett skär in till en tredjedel av stammens diameter, eller innan svärdet riskerar att nypas fast i stammen.

2

Kapa därefter underifrån för att möta det första skäret. Såga tills stocken är avkapad.

Method

Tryck på ovansidan: kapa tjocka stammar

Om trycket ligger på ovansidan och stammen är tjockare än svärdet är långt:

1

Börja med att kapa på motsatt sida av stammen.

2

Dra sågen mot dig och kapa ovanifrån in till cirka en tredjedel av stammens diameter.

3

Kapa därefter underifrån. Såga ett instick om stammen ligger på marken för att undvika att såga i stenar.

4

Fortsätt att kapa underifrån mot mitten av stammen.

Tryck på undersidan

När stammen ligger så att trycket kommer från undersidan, ska kapningen utföras i omvänd följd:

Method

Tryck på undersidan: grundläggande kapningsteknik

För stammar där svärdet når hela vägen genom:

Illustration showing basic crosscutting technique when the pressure is on the bottom of the trunk
1

Börja med att göra ett underskär in till cirka en tredjedel av stammens diameter, eller tills att svärdet börjar nypa fast i stammen.

2

Kapa därefter från ovansidan för att möta det första skäret. Såga tills stocken är avkapad.

Method

Tryck på undersidan: kapning av tjocka stammar

Om trycket ligger på undersidan och stammen är tjockare än svärdet är långt:

1

Börja med att kapa på motsatt sida av stammen.

2

Dra sågen mot dig och kapa lite från ovansidan.

3

Kapa därefter från undersidan, in till cirka en tredjedel av stammens diameter. Gör ett instick om stammen ligger på marken.

4

Avsluta med ett överskär.

Senast redigerad

september 28, 2020

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex