Personlig skyddsutrustning

Skyddskläder ska ha varselfärg för att du säkert ska synas när du är ute i det fria. Skyddsutrustningen ska vara testad i enlighet med internationella regelverk och standarder inom EU eller USA (CA/ISO/UL märkning). Kraven kan variera beroende på land. Du kan få ytterligare information från en servande återförsäljare i ditt område.

För din egen säkerhet bör du aldrig utelämna någon del av din personliga skyddsutrustning.

Hjälm med hörselkåpor, visir och skyddsglasögon

Close-up of forestry worker with protective glasses and a helmet with earmuffs and folded up visors

Skogsjacka/-blus

Forestry worker wearing a signal coloured forestry jacket with reflective fields

Skogsjackan ska ge fullt skydd på överkroppen och ha god ventilering. Jackan eller västen ska ha varselfärg och reflexpartier.

Skogsbyxa/byxholk

A chainsaw chain entangled in the long fibres inside of a pair of protective trousers

Skyddsbyxor måste vara försedda med sågskydd som uppfyller internationella standarder. Sågskyddet består av flera lager långa fibrer som trasslar in sig i kedjan och stoppar den på bråkdelen av en sekund (illustration A). Det är viktigt att du följer tillverkarens tvättanvisningar. Om du har sågat i skyddslagren måste byxorna kasseras.

Sågskyddskängor

Close-up of a protective boot with toe cap, saw protection and deep treaded sole

Kängorna ska vara försedda med stålhätta, sågskydd och grovmönstrade sulor (halkskydd) och uppfylla kraven enligt internationella standarder.

Arbetshandskar

Work gloves with saw protection in the left hand

Använd alltid arbetshandskar för att skydda dig mot skär- och rivsår, olja och bensin. Sågskyddet i vänster hand ger dig också skydd mot sågkedjan.

Första förband

A first aid kit is put in a chest pocket of a forestry jacket

Ha alltid första förband enkelt åtkomligt i närheten av dig. En första hjälpen-väska ska alltid finnas i avverkningszonen.

Kommunikationsutrustning

A mobile phone is taken out from a chest pocket of a forestry jacket

I händelse av olycka måste du snabbt kunna tillkalla hjälp. Ha därför alltid en visselpipa och mobiltelefon, eller kommunikationsradio, med dig när du avverkar i skogen.

Senast redigerad

september 28, 2020

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex