Slik løsner man et felt tre som har satt seg fast

Hvis du ved en feil feller et tre på et annet, er det viktig å ta et steg tilbake og tenke gjennom situasjonen i fred og ro. Det er alltid farlig å fjerne et felt tre som har satt seg fast og det finnes ingen grunn til å skynde seg. Velg den sikreste løsningen på problemet selv om det tar lengre tid. Det finnes flere alternativer. Vær ikke redd for å tilkalle hjelp – din sikkerhet er viktigere enn alt annet.

Nedenfor beskriver vi to metoder for enkelt å ta ned et felt tre som har satt seg fast, forutsatt at det ikke er for stort eller for innsnevret i det andre treet. Men først skal vi ta en rask titt på anbefalte verktøy og noen svært viktige sikkerhetsregler.

Verktøy

Disse verktøyene er til god nytte når man skal løsne et felt tre som har satt seg fast: • Vendebånd • Vendehake. Leveres ofte med brytejern • Vinsj (avansert, beskrives ikke her) • Lastetraktor eller traktor utstyrt med gripelaster eller vinsj (avansert, beskrives ikke her)

Breaking bars, wedges and a turning strap lying on a small log on the ground

Mer informasjon om felleverktøy finnes i avsnittet Nyttige verktøy og tilbehør.

Sikkerheten først!

Å arbeide med eller i nærheten av felte trær som har satt seg fast, kan være svært farlig. Forlat aldri et fastklemt uten å merke det. Merk opp området med varselfarget teip hvis du må forlate stedet for å hente verktøy eller hjelp. Følg disse reglene og pass på at du aldri setter deg selv eller andre i fare:

Method

Rulle treet-metoden

Fastklemte trær som luter litt, er som regel lette å rulle ned. Bruk vendekrok eller vendebånd hvis du bedømmer at treet ikke er for hardt fastkilt. Slik gjør du det:

1. Studer treet

2. Juster brytekanten

3. Rull ned treet

Utvid alle trinn

1. Studer treet

Forestry worker assessing a tree to decide in which way the tree can be rolled down

Studer treet for å avgjøre hvordan det kan rulles ned.

2. Juster brytekanten

Close-up of a hinge adjusted to make it possible to roll down the tree

Brytekanten må justeres for at det skal være mulig å rulle treet ned. Begynn med å sage av midten av brytekanten slik at du lager to hjørner. Sag deretter av hjørnet på motsatt side fra den retningen du har tenkt at treet skal rulle ned. Sag av hjørnet med flere diagonale sageskår ovenfra. Behold hjørnet på den siden der du har tenkt å rulle ned treet.

3. Rull ned treet

Forestry worker rolling down the tree using a turning strap attached to a branch as a lever

Bruk vendehake (eller vendebånd for å feste en gren som vektstang) og rull treet bort fra deg. Løft korrekt med rett rygg og bøyde knær. Hvis treet er stort, eller er ordentlig fastklemt, kan du øke rullekraften ved å bruke vendehaken eller vendebåndet sammen med en lengre del av et smalt tre.

Komprimer alle trinn

Method

Trapp ned-metoden

Fastklemte trær som luter mye, kan være vanskelige å rulle ned og må heves opp eller dras bakover. Med denne metoden skilles treet fra stubben eller det stedet der det sitter fast med enden i bakken. Stammen skal ha en god glideflate og kunne falle ”rent”.

Vær oppmerksom på at stammen kan gå av for tidlig, så stå aldri i bevegelsesretningen eller under stammen.

Det er viktig at de to sagesnittene ikke lages for høyt oppe på stammen ettersom denne kan «bøye seg» ved brytepunktet. Hvis treet er for hardt fastkilt, kreves det traktor, vinsj eller et annet redskap.

1. Lag en glideseng

2. Sag det bakre skåret

3. Før inn en kile

4. Sag det fremre skåret

5. Slå på kilen

6. Det fastklemte treet glir bakover

7. Bruk en vektstang ved behov

8. Gjenta prosessen ved behov

Utvid alle trinn

1. Lag en glideseng

Branches and poles are lying on the ground in front of the hung-up tree to form a slider bed

Legg ut grener og stenger på bakken foran stammen for å lage en overflate/glideseng.

2. Sag det bakre skåret

The hung-up tree has a backside cut that’s half the diameter of the trunk

Sag inn til omtrent halve stammens diameter fra baksiden. Fortsett å sage fra den andre siden hvis sverdet er kortere enn trediameteren.

3. Før inn en kile

A wedge is inserted into the hung-up tree to prevent the backside cut from pinching

Før inn en kile for å hindre at det bakre skåret klemmes sammen.

4. Sag det fremre skåret

A cut is made from the front of the hung-up tree, parallel to the backside cut but 3-5 centimetres below

Sag neste skår forfra parallelt med forrige skår, men 35 cm nedenfor. Sag inn til omtrent halvparten av stammens diameter. Fas av fremsiden av stammen.

5. Slå på kilen

A wedge is knocked into the backside cut until the wood fibres split between the two cuts

Slå på kilen til trefibrene splintres mellom de to skårene. Var forberedt på at stammen som regel skilles fra stubben i samme øyeblikk.

6. Det fastklemte treet glir bakover

The trunk falls backwards on the slider bed, releasing the hung-up tree

Dette er resultatet av trapp ned-metoden hvis den utføres på rett måte. Treet skilles fra stubben, glir bakover på glideflaten, frigjøres fra treet som det har sett seg fast i og faller til bakken.

7. Bruk en vektstang ved behov

Forestry worker using a pole as a lever to make the tree split and slide down

Hvis det ikke er mulig å få løs det fastklemte treet ved hjelp av kilen: Bruk en 23 m lang vektstang og arbeid i bevegelsesretningen til treet brytes løs og glir ned.

8. Gjenta prosessen ved behov

Hvis treet ikke løsner, gjenta prosessen fra trinn 1. Obs! Sikkerheten først. Rådfør deg med en ekspert på fastklemte trær hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem.

Komprimer alle trinn

Sist redigert

september 28, 2020

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks