Om Husqvarna Chainsaw Academy

På webbplatsen beskrivs säkra och effektiva arbetstekniker för dig som använder motorsåg i arbetet eller hemma på villatomten. Alla texter är skrivna både för dig som ska använda en motorsåg för första gången och för dig som redan är motorsågsanvändare och vill bli uppdaterad om moderna arbetsmetoder.

Lär dig om säker motorsågsanvändning

I många länder används innehållet på denna webbplats som material inom skogsvårdsutbildningar och på kurser om praktisk och säker motorsågsanvändning. Vi rekommenderar starkt att du går en sådan kurs och på vissa marknader är det ett krav för att få använda motorsåg över huvud taget. Kontrollera vilka lagar och bestämmelser som gäller på din marknad. Rätt kunskaper är inte bara ett krav utan rent av ett måste när du ska använda en motorsåg. Inga rutiner eller erfarenheter i världen kan uppväga dålig arbetsteknik. Vad som anses vara korrekta arbetsmetoder kan dessutom variera mellan olika delar av världen beroende på lagar och sedvänjor. Därför är det av yttersta vikt att du som användare följer lokal lagstiftning som rör motorsågsanvändning.

Med en modern motorsåg, godkänd personlig skyddsutrustning och rätt kunskaper, har du mycket goda chanser att lyckas med din trädfällning oavsett var du befinner dig.

Learn safe chainsaw use

Naturvårdshänsyn och ansvarsfull planering

I dagens skogsbruk är naturvårdshänsyn en självklarhet. När vi planerar att fälla enstaka träd, eller avverka ett större skogsområde, måste vi ta hänsyn till de växter och djur som lever i skogen. När vi avverkar skog måste vi också tänka på de som nyttjar skogen för exempelvis jakt eller friluftsliv. Särskild hänsyn ska tas vid avverkning i tätortsnära områden. Den som brukar skogen bör tänka i ett längre perspektiv som sträcker sig över flera generationer. Skogen ska även i framtiden kunna ge värdefullt virke samtidigt som värdefulla livsmiljöer för växter och djur bevaras. Vid planering inför avverkning av ett bestånd ingår även naturvårdshänsyn i arbetet. Myndigheter i många länder ställer krav på dig som avverkar skog att du tar ansvar för naturvården. Naturvårdshänsynen varierar mellan olika länder och skogstyper. Ta reda på vilka regler och rekommendationer som gäller i ditt land innan du påbörjar avverkningen.

Om Husqvarna och våra skogsvårdsprodukter

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av eldrivna utomhusprodukter och innovativa lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Husqvarnas historia sträcker sig mer än 325 år tillbaka i tiden, då företaget grundades i Huskvarna.

Ända sedan 1959 – när vi lanserade vår första bensindrivna enmansmotorsåg – har Husqvarnas pålitliga och användarvänliga motorsågar varit mycket populära hos generationer av skogshuggare och markägare.

About Husqvarna and our forestry products

I Husqvarnas sortiment av bensin-, batteri- och eldrivna motorsågar hittar du allt från robusta proffsmotorsågar för avverkning och kvistning till effektiva motorsågar med topphandtag för arborister – men även lätta motorsågar för trädvård på villatomten och vedhuggning.

Gå in på Husqvarna.com för att se vårt produktsortiment.

Senast redigerad

april 24, 2020

Bokmärk & dela

På den här sidan