Förstå riktad fällning

Säker trädfällning kräver stor försiktighet och precision. För att ha kontroll över ett fallande träd ska ett riktskär och ett fällskär göras, vilket bildar ett slags gångjärn som styr trädets färd mot marken.

Brytmånen

Rätt brytmån är den viktigaste faktorn för en garanterat säker och ”ren” fällning. Brytmånen är den osågade delen mellan riktskäret och fällskäret och har samma funktion som ett vanligt gångjärn. Brytmånen styr trädet under fällningen, och när riktskäret sluts bryts gångjärnet av och skiljer trädet från stubben.

A tree with graphics showing the two parts of directional notch – the top cut and bottom cup.

Riktskäret

Riktskäret utförs i två steg: överskär och underskär. Riktskäret kan göras på flera sätt. Aspekter som trädets skick, terrängen och lokal sedvänja kan påverka hur riktskäret läggs. Titta på Hur man gör ett riktskär som visar fyra olika sätt att göra ett riktskär. Vi rekommenderar ett öppet riktskär med siktat överskär, eftersom det är en säker och enkel metod som passar de flesta trädfällningssituationer.

A tree with graphics showing the felling cut and how the hinge guides the tree in the preferred felling direction.

Fällskäret

När riktskäret är gjort är det dags att såga fällskäret mot riktskäret. Kom ihåg att såga exakt efter brytmånsbredden! Fällskäret hamnar som regel på samma nivå, som eller något ovanför, riktskäret. Vilken teknik man ska välja för fällskäret beror på hur grov stammen är och hur långt sågsvärd man har. Titta på Hur man gör ett fällskär som visar olika typer av fällskär. Vi rekommenderar säkra hörnet-metoden därför att den är säker och relativt enkel.

UnderstandingDirectionalFelling_3_TheFellingCut

Senast redigerad

september 28, 2020

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex