Hur man kvistar ett träd

För att kvistningsarbetet ska bli så skonsamt och effektivt som möjligt krävs god teknik. Om du är nybörjare kan du börja långsamt och metodiskt för att sedan gradvis öka tempot. Nedan beskrivs några grundläggande regler och metoder för säker och effektiv kvistning.

Kvistning är det moment som brukar ta mest tid och kraft när man arbetar med motorsåg. Du har därför mycket att vinna på att lära dig en kvistningsmetod som är både snabb och skonsam för kroppen. Om du blir trött i ryggen när du kvistar ett träd kan det tyda på att din teknik behöver finslipas.

Forestry worker limbing a tree

Method

Säker och bekväm arbetsställning

Följ rekommendationerna nedan för att uppnå en säker och bekväm arbetsställning:

Illustration on how to position the feet for safe limbing
1

SÄKER ARBETSSTÄLLNING Stå alltid till vänster om trädstammen och kvista alltid från roten till toppen. Stå stabilt med fötterna isär i 45 graders vinkel mot stammen. Arbeta med sågen nära kroppen. Det är viktigt att fotställningen är stabil i två riktningar. Det är alltid riskfyllt att flytta fötterna under kvistningsarbetet. Därför är det viktigt att ha stor räckvidd utan att behöva flytta fötterna.

2

BEKVÄM ARBETSHÖJD Försök att arbeta i en höjd där du slipper böja dig ned. Du kan skapa rätt arbetshöjd genom att försöka fälla ett träd över andra fällda träd, stockar, stenar eller förhöjningar i terrängen. Den bekvämaste arbetshöjden för kvistning är mellan midjan och knäna. Böj på knäna, inte ryggen!

3

BALANSERA MOTORSÅGEN MOT STAMMEN ELLER BENET Bär sågen så lite som möjligt när du byter ställning under kvistning. Motorsågen ska inte lyftas mer från stammen än nödvändigt. Använd motorsågen som en hävstång, med sågkroppen vilande mot stammen eller benet. Det går fortare och smidigare att kvista med ett kort svärd (13″–15″).

4

SÄKRA RÖRELSER Håll alltid svärdet på andra sidan av stammen när du flyttar fötterna. Kedjan måste stå still när du rör dig. Håll sågen i bägge handtagen när du flyttar dig korta sträckor och aldrig bara i det bakre handtaget. Vid längre förflyttningar ska du aktivera kedjebromsen och bära sågen i det främre handtaget.

5

FASTSTÄLL VIKTEN FÖR GRENEN Titta på hur grenarna är spända. Kvista på den sida av grenen där svärdet inte riskerar att nypas fast under grenens vikt. Om du inte är säker kan du kvista grenen i omgångar från utsidan och inåt mot stammen.

6

SE UPP FÖR KAST Undvik att såga med spetsen på svärdet. Tummar och fingrar ska alltid omsluta handtagen helt under kvistningsarbetet. Välj en svärdlängd som är anpassad till trädets storlek.

7

AVLÄGSNA GRENAR SOM ÄR I VÄGEN Låt sågen vila mot stammen medan du med höger hand lyfter bort avsågade delar eller grenar. Aktivera kedjebromsen

Kvistning med hävstångsmetoden

Forestry worker limbing, resting the saw body against the trunk and using the saw as a lever

Den är metoden passar för träd med tunna till medeltjocka grenar och regelbundet grenomfång. Om exempelvis en tjock, hängande gren riskerar att fastna i kedjan och svärdet kan du behöva göra avsteg från den rekommenderade kvistningsriktningen.

Metoden bygger på att sågen används som hävstång med sågkroppen vilande mot stammen eller ditt ben så mycket som möjligt. Arbetsgången bygger på att kvista grenarna i en viss ordning och lyfta sågen så lite som möjligt från trädstammen.

Det går fortare och smidigare att kvista med ett kort svärd (13″–15″).

1

Grundsekvens, steg 1–3 Grundsekvensen är att kvista stammen på höger sida (steg 1), ovansidan (steg 2) och vänster sida (steg 3) sett från den plats du står på. Gå nu vidare till nästa grenomgång. Placera sågen på höger sida av stammen och låt sågen glida längs stammen.

2

Avancerad sekvens, steg 1–6 När du behärskar grundsekvensen kan du gå vidare till den avancerade sekvensen som gör arbetet smidigare och effektivare. Den avancerade sekvensen har ytterligare tre steg (steg 4–6) jämfört med basmetoden.

A tree seen from above, graphics showing the work flow for basic and advanced limbing technique.

Method

Hävstångsmetoden

Stå på vänster sida om stammen och börja kvista på höger sida om den. Arbeta lugnt och metodiskt, gren för gren. Grenarna kan sågas med tryckande eller dragande kedja beroende på svärdets arbetsriktning och grenens vikt.

Så här går det till:

1. Kvista på höger sida

2. Kvista ovansidan

3. Kvista på vänster sida

4. Fortsätt framåt på vänster sida

5. Kvista ovansidan igen

6. Kvista på höger sida igen

7. Flytta till en ny startposition

Utöka alla steg

1. Kvista på höger sida

Seen from above: forestry worker limbing a branch from below at the right side of the tree

• Låt sågen vila mot stammen.
• Såga med tryckande kedja.
• Stå med tyngdpunkten på höger ben.
• Ta stöd med höger ben mot stammen för extra balans.

2. Kvista ovansidan

Forestry worker limbing a branch from right to left at the top side of the tree

• Lägg svärdet mot stammen.
• Såga med tryckande kedja.
• Stå med tyngdpunkten på vänster ben.
• Placera höger ben mot sågkroppen.

3. Kvista på vänster sida

Forestry worker limbing a branch from above at the left side of the tree

• Låt sågen vila mot stammen och ditt högra ben.
• Såga med dragande kedja.
• Stå med tyngdpunkten på vänster ben.
Grundsekvensen med sina tre steg är en ganska simpel metod. Den avancerade sekvensen har ytterligare tre steg som ger ett bättre flyt i kvistningsarbetet.

4. Fortsätt framåt på vänster sida

Forestry worker continues at the left side of the tree, limbing a branch from below

• Låt sågen vila mot stammen och ditt högra ben.
• Såga med tryckande kedja. Om grenarna är tjocka går det även att såga med dragande kedja.

5. Kvista ovansidan igen

Forestry working limbing a branch at the top side of the tree again, cutting from left to right

• Låt sågen vila mot stammen.
• Såga med tryckande kedja.
• Justera gasreglaget med tummen.
• Fördela vikten på bägge benen.

6. Kvista på höger sida igen

Forestry working limbing once again at the right side of the tree, cutting a branch from above

• Låt sågen vila mot stammen.
• Såga med dragande kedja.
• Stå med tyngdpunkten på höger ben.
• Börja om från nästa steg 1.

7. Flytta till en ny startposition

För över svärdet till den högra sidan av stammen. Låt sågen glida längs med ovansidan av stammen samtidigt som du rör dig framåt till nästa grenvarv.

Komprimera alla steg

Kvista undersidan

Med stammen direkt på marken

När du har kvistat hela stammen på höger respektive vänster sida, samt på ovansidan, vänder du hela stammen för att komma åt grenarna undertill. Vid behov kan du kapa stammen i lämpliga längder innan du vänder den.

Forestry worker bending his knees, resting the arms on his thighs while limbing the downward face of a tree

Lämplig arbetshöjd

Om du har en bra arbetshöjd så att du kommer åt grenarna under stammen, kan du kvista undertill samtidigt som du utför den normala kvistningsprocessen. Som regel räcker det att kvista undersidan efter cirka två grenomgångar. Flytta höger fot något och vänd dig mot stammen. Ta stöd med armarna mot knäna/låren för att hålla sågen i ett stabilt läge.

Close-up of a number of cuts that reduce the tension in a thick branch until it breaks

Kvistning av grova grenar

Kvistningstekniken för tjocka grenar skiljer sig från den för tunna grenar. Detta gäller lövträd och andra träd med grova spretiga grenverk. Arbetstekniken är ofta densamma som används vid kapning. För att undvika att virket spjälkas och svärdet fastnar, är det viktigt att använda rätt teknik och sekvens.

Hur är grenarna spända? Var uppmärksam på hur trädet och grenarna rör sig medan du sågar.

Gradvis minskning av spänningen i grenen.

1. Gör några skär, cirka en tredjedel av grenens diameter på bågens insida.

2. Såga försiktigt från bågens utsida tills att grenen går av.

Forestry worker crosscutting a branch from above

Kapa grova grenar utan att de spjälkas.

1. Gör ett skär på grenens undersida, upp till halva grendiametern en liten bit från stammen.

2. Gör nästa skär från grenens ovansida, några centimeter från det första skäret, in till till halva grendiametern.

3. Grenen bryts mellan skären längs med träfibrerna.

Mjuk avsågning av spända grenar

1. Håll motorsågen såsom visas på bilden. Såga en bit in på svärdet för att undvika att komma nära kastzonen på svärdets spets.

2. Såga försiktigt och stegvis ett diagonalt skär på utsidan av bågen tills att grenen går av.

Forestry worker making a diagonal cut to softly break a tensioned branch

Senast redigerad

april 29, 2021

Kommentarer på temat?

Kontakta oss

Bokmärk & dela

Sidindex