Friskrivning och användarvillkor

I denna onlineguide ger vi vår syn på korrekta och säkra arbetsmetoder för vanliga situationer vid trädfällning. Självfallet kan vi inte täcka in alla tänkbara scenarier som skulle kunna inträffa. Om du känner dig osäker ska du alltid konsultera en lokal fackman innan du påbörjar fällningsarbetet.

Som användare är det av yttersta vikt att följa gällande lagstiftning för motorsågsanvändning. Naturvårdshänsynen varierar mellan olika länder och skogstyper. Ta reda på vilka regler och rekommendationer som gäller i ditt land innan du påbörjar avverkningen.

Senast redigerad

april 24, 2020

Bokmärk & dela