File kjedet

Motorsagen og sverdet skal festes i en posisjon som sikrer stabilitet og gir deg frie hender til å file. Det enkleste er å sette fast sverdet i en skrustikke på en arbeidsbenk. Sørg for at kjedet er ordentlig strammet – helst strammere enn under kapping slik at den ikke beveger seg. For ekstra stabilitet kan du alltid aktivere kjedebremsen.

Sagtannsvinkler

Cutting tooth angles

Sagtennene på kjedet må files i bestemte vinkler og disse kan variere avhengig av hvilken type kjede du har. Hvis du bruker en filmal, slipper du å tenke på de ulike vinklene for å sikre et godt resultat. Følg bare instruksjonene, så får du de rette vinklene på sagtennene.

Method

File kjedet ved hjelp av en filmal

1

BEGYNN MED SAGTENNENE Bruk rundfil og filmal som er beregnet på den kjedetypen du har. Korrekt størrelse er angitt på kjedets forpakning samt på malen.

2

PLASSER FILMALEN PÅ KJEDET Pilene på filmalen skal peke i kjedets rotasjonsretning (mot nesehjulet). Sørg for at malen har kontakt med kjedet.

3

FIL MED BEGGE HENDER Plasser filen i 90 graders vinkel mot rullene på filmalen. Filen skal hvile på begge rullene. Filevinkelen er da 2535 grader avhengig av kjedetypen. Fil sagtannen med myke drag i retning fra deg.

4

FIL NÅ HVER TANN PÅ DEN ENE SIDEN Hver sagtann skal files til den er skarp. Det er viktig at sagtennene files til samme lengde.

5

ETTER FILING Løsne skrustikken når du har filt alle sagtennene på den ene siden og sett deretter fast sverdet fra den andre retningen.

6

MOTSATT RETNING Fil deretter sagtennene skarpe på samme måte fra motsatt retning.

filing-the-chain-with-a-filing-gauge-3

Frihåndsfiling

Freehand filing

Hvis du er vant med å file, kan du gjøre det uten filmal. Vær nøye med å beholde sagtennenes opprinnelige vinkler. For å beholde rett vinkel og dybde for sagtennene anbefaler vi at du fortsetter å bruke filmalen også etter at du har filt for fri hånd noen ganger.

Unngå å file for høyt ettersom det gjør kjedet sløv. Den må heller ikke files for dypt ettersom det da kan dannes en ”krok” som gjør kjedet altfor aggressiv. Dette utsetter sagen for unødige belastninger og brukeren for høyere vibrasjonsnivåer.

Bytte av motorsagkjedet

Replace the chainsaw chain

Det er på tide å bytte ut kjedet når den lengste delen av sagtannen er slitt ned til mindre enn 4 mm, eller hvis det er sprekker i den.

Rytter

Depth gauge

Høydeforskjellen mellom rytterens posisjon og spissen på sagtannen (understilling) avgjør hvor mye sagtannen kommer til å skjære. Det fungerer omtrent som med en høvel. En høvel med minimale skjærestål fjerner bare små mengder tre. Det samme gjelder for sagkjedet hvis avstanden mellom spissen på rytteren og spissen på sagtannen er for liten. Det er heller ikke bra hvis spissen på rytteren files for hardt ned, for da går sagtannen for dypt inn i treet. Dette gir en mer aggressiv saging med høyere vibrasjonsnivåer. Kastrisikoen øker og motorsagen utsettes for unødige belastninger.

En god teknikk for å få best mulig resultat er å file i vinkel (som på bildet ovenfor). Dette oppnås ved å bruke malen.

gauge

Method

File rytteren

Filing the depth gauge

Vi anbefaler filing av rytterne når sagtennene er filt tre til fire ganger på grunn av normal slitasje. Hvis kjedet har saget i f.eks. stein eller grus, og derfor må files ordentlig, er det også viktig å sjekke rytternes skarphet. På rytteren er ordene Softog Hardpreget inn. Softstår for mykt tre (bartrær) og Hardfor frosset eller hardt tre (løvtrær). Hvis rytterne files med innstillingen Hard, fjerner hver sagtann mindre tre enn hvis de files med innstillingen Soft. Hvis virket er hardt, er det ikke mulig å sage like mye tre om gangen som når treet er mykt. Målet for rytteren varierer avhengig av kjedetypen. Nøyaktige opplysninger finnes i motorsagmanualen.

1

PLASSERING Plasser et av hullene i malen over en av rytterne på kjedet. Velg Softeller Hardavhengig av hvilken type tre du skal sage i. La malen hvile mot sagtannen bak den.

2

HOLD MALEN STØDIG I DEN ENE HÅNDEN Hold flatfilen i den andre og fil rytteren til filen kommer i kontakt med malen.

Filing the depth gauge 2

File sagkjedet i skogen

Stå på et fast og stabilt underlag der du kan sette fast sagen på en sikker måte når du filer. Her følger noen eksempler på hvordan du kan gjøre det. Bruk den metoden som fungerer best for deg. Hovedsaken er at du alltid har en skarp kjede slik at arbeidet går lettere.

Method

Den enkleste metoden

1

Bruk en filestøtte.

2

Fest støtten i en stubbe eller en stokk ved hjelp av en øks eller et brytejern. Fest deretter sverdet som i en vanlig skrustikke.

3

Fil ifølge instruksjonene.

Simplest method

Method

Bruk et mindre tre.

1

Lag et vertikalt innstikk i egnet arbeidshøyde for filing.

2

Eliminer risikoen for kast når du sager innstikket (se forrige kapittel).

3

Stopp motoren og før inn sverdet i innstikket.

4

Fest sverdet ved å føre inn kombinøkkelen mellom sverdet og skjæret.

5

Fil ifølge instruksjonene.

6

Lag et vinkelskår nedenfor motorsagen for økt stabilitet og før deretter inn en løftekrok i skåret og bruk den som støtte for motorsagen.

Use a smaller tree

Method

Sett deg over skrevs på trestammen.

På den måten kan du file med begge hendene.

1

Sett deg over skrevs på trestammen.

2

Hold fast sagkroppen mellom lårene.

3

Len deg over motorsagkroppen og støtt underarmene mot lårene.

4

Begynn med å file alle sagtennene i den ene retningen med samme filgrep.

5

Flytt filgrepet til den andre hånden og fil fra den siden. Sagen kan nå lenes mot en stubbe eller en stokk.

6

Fil ifølge instruksjonen.

7

Trykk høyre ben mot motorkroppen slik at den er i en sikker posisjon.

8

Fil resten av sagtennene på den andre siden ifølge instruksjonen.

Sit astride a tree trunk

Hvor ofte bør kjedet files?

Sagkjedets skarphet avtar med tiden selv om du har unngått kontakt med ting som reduserer skarpheten (stein, jord osv.). Hvis du er uheldig og treffer en stein, blir kjedet mer eller mindre verdiløs og må files umiddelbart.

Hvis du bare sager i tre, beholder kjedet sin skarphet og behovet for filing og hvessing varierer i stedet ut fra arbeidsbelastning og faktorer som treets hardhet. Hvis du bruker motorsagen store deler av dagen, bør du gjøre det til en vane å se over den hver gang du fyller på drivstoff. Hvis du kjenner at du må lene deg mot sagen og bruke ekstra kraft og vekt når du sager, er det et tydelig tegn på at kjedet er sløv.

Kjedetype

Bruk alltid de sverdene og kjedene som produsenten anbefaler. Hvis du ikke er sikker på hvilken kjede du skal bruke, kan du kontakte nærmeste autoriserte Husqvarna-forhandler for å få råd.

Kjedestramming

Chain tension

Kontroller at kjedet er korrekt strammet. En slakk kjede kan hoppe av, forårsake personskader og skade motorsagen. En slakk kjede kan i likhet med en overstrammet føre til at sverdet slites ned fortere enn normalt.

En korrekt strammet kjede skal ikke henge på sverdets underside. Kjedestrammingen er korrekt når kjedet har kontakt med sverdets underside og du enkelt kan dra den rundt for hånd.

Sist redigert

september 28, 2020

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks