Slik starter man en motorsag

Før du begynner å bruke motorsagen, skal du lese bruksanvisningen for nettopp din modell, ettersom kontroller og brytere kan variere fra modell til modell. Sørg for at du alltid følger gjeldende forskrifter der du skal bruke motorsagen.

Kjedebremsen skal være aktivert når du starter motorsagen. Mange motorsagmodeller kan startes i såkalt halvgassposisjon. I denne posisjonen kan kjeden rotere, forutsatt at kjedebremsen ikke er aktivert. Det finnes to sikre posisjoner når man skal starte en motorsag: på bakken eller mellom bena.

Method

De to startposisjonene

På bakken

1

Plasser høyre fot i det bakre håndtaket og holder det fremre håndtaket i et stødig grep med venstre hånd. Hold venstre arm rett.

2

Dra i starthåndtaket med høyre hånd. Gjenta til motoren starter.

Forestry worker starting a chainsaw between his legs

Starte motorsagen mellom bena

1

Plasser det bakre håndtaket mellom venstre lår og høyre kne.

2

Hold det fremre håndtaket i et fast grep med venstre hånd. Hold venstre arm rett.

start-the-chainsaw-between-your-legs

Method

Slik starter man en kald motor

1

Aktiver kjedebremsen

2

Hvis sagen er utstyrt med Air Purge/drivstoffpumpe, trykker du på kolben (prima) noen ganger til du ser at drivstoffet pumpes inn i forgasseren.

3

Aktiver choken og (på visse modeller) trykk inn dekompresjonskontrollen.

4

Dra i starthåndtaket til motoren starter. Trykk inn choken (halv gass) og dra på nytt til motoren kjører i gang.

5

Gi gass til motoren går på tomgang og slipp deretter opp kjedebremsen.

Method

Starte en varm motor

Du trenger ikke å bruke choken hvis motoren allerede er varm. Følg anvisningene ovenfor, men hopp over de trinnene som angår choken. Hvis det er vanskelig å starte motoren, kan du legge inn halv gass. For å aktivere halvgassfunksjonen må du først dra choken helt ut. Trykk den deretter inn igjen.

Inspeksjon før start

Hvis sagen ikke klarer samtlige av følgende inspeksjoner, skal du under ingen omstendigheter bruke den.

Inspiser alltid disse funksjonene hver gang du skal bruke motorsagen:

Method

Inspeksjon av treghetsfunksjon

1

Slå av sagen og hold den med sverdet ovenfor en stubbe eller en annen stabil gjenstand. Avstanden mellom stubben og sverdet kommer an på motorsagmodell og sverdlengde.

2

Slipp det fremre håndtaket og la motorsagen senke seg selv ved hjelp av gravitasjonen og rotere rundt det bakre håndtaket mot stubben.

3

Når sverdet treffer stubben, skal kjedebremsen løse ut.

Forestry worker makes the chainsaw’s guide bar hit a tree stump, which triggers the chain brake

Method

Kontroll av kjedebremsen

1

Start sagen. Ta et fast grep om motorsagens fremre og bakre håndtak.

2

Gi gass og slipp deretter gasspjeldet.

3

Aktiver kjedebremsen ved å vri venstre håndledd mot vernet. Slipp ikke det fremre håndtaket.

4

Kjeden skal nå stanse umiddelbart.

5

Hvis sagen er utstyrt med TrioBrake, skal prosedyren gjentas, men denne gangen uten å aktivere det bakre bremsevernet. Før høyre håndledd oppover til det kommer i kontakt med bremsen og aktiverer den. Kjeden skal nå stanse umiddelbart.

Close-up showing how the left wrist is pressed against the kickback guard to activate the chain brake

Method

Inspeksjon av kjedesmøringen

1

Start motorsagen. Hold sagen ovenfor en stubbe eller en stokk og øk motorens turtall.

2

Kjedesmøringen fungerer som den skal hvis det finnes en oljestripe igjen på stubben eller stokken.

Sist redigert

september 28, 2020

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks