Slik velger du rett motorsag

Moderne motorsager er tilpasset for spesifikke arbeidsforhold og brukere. Så før du kjøper en motorsag, bør du stille deg selv noen kontrollspørsmål om hvordan du har tenkt å bruke sagen. Svarene hjelper deg med å velge egnet type og størrelse på motorsagen.

Viktig å tenke på ved kjøp av motorsag

Hvilken type bruker er jeg?

Hvor mye erfaring har jeg? Hvor ofte skal jeg bruke motorsagen – daglig, en gang i måneden, noen ganger per år? Skal jeg bruke motorsagen i jobben eller hjemme på tomten?

Hva slags kapping kommer jeg til å utføre?

Hva skal jeg bruke motorsagen til? Hvor store er som regel de trærne jeg kommer til å felle? Skal jeg arbeide med harde eller myke tresorter? Trenger jeg en liten eller stor motorsag? Hvilke årstider kommer jeg til å bruke motorsagen?

Hvilke motorsagfunksjoner trenger jeg?

Hvor viktig er det med motorsagergonomi? Skal sagen ha lave vibrasjonsnivåer? Være velbalansert? Skal sagen være utstyrt med TrioBrake™? Hvor viktig er det med service- og vedlikeholdsfunksjoner? Trenger jeg en sag med lett tilgjengelig luftfilter og tannstift? Skal det være lett å stramme og bytte ut kjeden? Skal motorsagen være tilpasset for vinterbruk, med oppvarming i håndtakene?

Din forhandler kan gi deg råd og informasjon om ditt motorsagkjøp.

Overview

Ulike typer motorsager

Motorsager kan grovt deles inn i følgende grupper:

1. Motorsager for yrkesbruk

2. Motorsager for fritidsbruk

3. Motorsager for sporadisk bruk

4. Motorsager for trepleie og kvisting

Utvid alle trinn

1. Motorsager for yrkesbruk

Professional chainsaws

Profesjonelle motorsager er spesialkonstruerte for høy produktivitet i krevende arbeidsmiljøer og tilbyr stabil ytelse, høy kappekapasitet og god manøvrerbarhet. Motorsagene har ofte profesjonelle funksjoner, f.eks. oppvarmede håndtak, som gjør lange arbeidsøkter under krevende forhold både sikrere og mer bekvemme.

2. Motorsager for fritidsbruk

Allround chainsaws

Robuste allroundmotorsager som er effektive og brukervennlige.

3. Motorsager for sporadisk bruk

ChooseChainsaw_135_H150-0360

Konstruert for sporadisk bruk på hustomten. Lette å starte og bruke med tilstrekkelig kraft.

4. Motorsager for trepleie og kvisting

ChooseChainsaw_T540_H150-0064

Professional chainsaws for tree care work and pruning with good performance and reliability.

Komprimer alle trinn

Motorsagstørrelse

Motorsagens størrelse bestemmes av sylindervolumet (cm³) og motoreffekten (hk og kW). Hvilken størrelse du skal velge, avhenger av følgende to faktorer:

Landowner standing in his garden crosscutting a log lying on a sawhorse

Ferdighet og erfaring

Velg en liten motorsag med mindre kraftfull motor hvis du er en uvant motorsagbruker. En liten sag er lettere å manøvrere enn en stor. Hvis motorsagen er for tung, blir du trøtt i hender og armer, og det er en sikkerhetsrisiko på lengre sikt.

Tresort og trestørrelse

Velg en større og mer robust motorsag når du skal felle store trær – spesielt løvtrær. Hvis modellen er for liten, utsettes motorsagen for stor belastning og unødig slitasje.

Sverdlengde

Forestry worker crosscutting a larger tree with a chainsaw equipped with a long bar guide

Egnet sverdlengde avgjøres av treets størrelse og i en viss grad av hvor dyktig og erfaren du er. Hvis du er en vant motorsagbruker, bør du ha minst to ulike sverdlengder slik at du kan variere sverdlengden ut fra ulike trestørrelser. Et kortere sverd veier mindre og er lettere å manøvrere under kvistearbeidet. Det lange sverdet brukes for større trær.

Sist redigert

september 28, 2020

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks