Ansvarsfraskrivelse og bruksvilkår

I denne online-guiden gir vi vårt syn på korrekte og sikre arbeidsmetoder for vanlige situasjoner ved trefelling. Vi kan selvfølgelig ikke dekke inn alle tenkelige scenarier som kan inntreffe. Hvis du føler deg usikker, skal du alltid rådføre deg med en lokal fagmann før du tar fatt på trefellingsarbeidet.

Som bruker er det svært viktig at du følger gjeldende lover for motorsagbruk. Naturvernhensynet varierer mellom ulike land og skogstyper. Finn ut hvilke regler og anbefalinger som gjelder i ditt land før du tar fatt på arbeidet.

Sist redigert

august 18, 2020

Angi bokmerke og del