Om Husqvarna Chainsaw Academy

På dette nettstedet beskriver vi sikre og effektive arbeidsteknikker for deg som bruker motorsag i arbeidet eller hjemme på din egen tomt. Alle tekster er skrevet både for deg som skal bruke en motorsag for første gang og for deg som allerede er motorsagbruker og vil oppdatere deg på moderne arbeidsmetoder.

Lær deg sikker motorsagbruk

I mange land brukes innholdet på dette nettstedet som materiale i skogpleieutdanninger og på kurs om praktisk og sikker motorsagbruk. Vi anbefaler sterkt at du tar et slikt kurs og på visse markeder er det også et krav for i det hele tatt å ha lov til å bruke motorsag. Kontroller hvilke lover og bestemmelser som gjelder på ditt marked. Å ha de rette kunnskapene er ikke bare et krav, det er også helt nødvendig når du skal bruke en motorsag. Det finnes ingen rutiner eller erfaringer i verden som kan veie opp for dårlig arbeidsteknikk. Hva som anses som korrekte arbeidsmetoder, kan dessuten variere i ulike deler av verden avhengig av lover og sedvane. Derfor er det svært viktig at du som bruker følger de lokale lovene for motorsagbruk.

Med en moderne motorsag, godkjent personlig verneutstyr og de rette kunnskapene har du veldig gode sjanser til å lykkes med trefellingen uansett hvor du befinner deg.

Learn safe chainsaw use

Naturvern og ansvarsfull planlegging

I dagens skogbruk er naturvernhensyn en selvfølge. Enten vi planlegger å felle enkeltvise trær eller å avvirke et større skogsområde, må vi ta hensyn til de plantene og dyrene som lever i skogen. Når vi avvirker skog, må vi også tenke på de som benytter skogen til f.eks. jakt eller friluftsliv. Spesielt må vi ta hensyn ved avvirkning i områder som ligger nær tettsteder. Den som bruker skogen, bør tenke i et lengre perspektiv som strekker seg over flere generasjoner. Skogen skal også i fremtiden kunne gi verdifullt virke samtidig som verdifulle livsmiljøer for planter og dyr bevares. Ved planlegging før avvirkning av en bestand inngår også naturvernhensyn i arbeidet. I mange land stiller myndighetene krav til deg som avvirker skog om at du tar ansvar for naturvernet. Naturvernhensynet varierer mellom ulike land og skogstyper. Finn ut hvilke regler og anbefalinger som gjelder i ditt land før du tar fatt på avvirkningen.

About Husqvarna and our forestry products

I Husqvarnas sortiment av bensin-, batteri- og strømdrevne motorsager finner du alt fra robuste proffmotorsager for avvirkning og kvisting til effektive motorsager med topphåndtak for arborister men også lette motorsager for trepleie på egen tomt og til vedhogst.

Gå inn på Husqvarna.com for å se vårt produktsortiment.

Sist redigert

august 18, 2020

Angi bokmerke og del

På denne siden