Forstå rettet felling

Sikker trefelling krever stor forsiktighet og presisjon. For å ha kontroll over et fallende tre skal det lages et styreskår og et hovedskår, som danner et slags hengsel (brytekanten) som styrer treets ferd mot bakken.

Brytekanten

Korrekt brytekant er den viktigste faktoren for en garantert sikker og ”ren” felling. Brytekanten er den usagede delen mellom styreskåret og hovedskåret og den har samme funksjon som et vanlig hengsel. Brytekanten styrer treet under fellingen, og når styreskåret lukkes, brytes hengselet av og skiller treet fra stubben.

A tree with graphics showing the two parts of directional notch – the top cut and bottom cup.

Styreskåret

Styreskåret utføres i to trinn: overskjær og underskjær. Styreskåret kan lages på flere måter. Aspekter som treets tilstand, terrenget og lokal sedvane kan påvirke hvordan styreskåret legges. Se på Slik lager man et styreskår som viser fire ulike måter å gjøre det på. Vi anbefaler et åpent styreskår med siktet overskjær, ettersom det er en sikker og enkel metode som passer for de fleste trefellingssituasjoner.

A tree with graphics showing the felling cut and how the hinge guides the tree in the preferred felling direction.

Hovedskåret

Når styreskåret er laget, er det klart for å sage hovedskåret mot styreskåret. Husk å sage nøyaktig etter brytekantbredden! Hovedskåret havner som regel på samme nivå som styreskåret, eller litt ovenfor. Hvilken teknikk man skal velge for hovedskåret, kommer an på hvor grov stammen er og hvor langt sagsverd man har. Se på Slik lager man et hovedskår som viser ulike typer hovedskår. Vi anbefaler sikre hjørnet-metoden fordi den er sikker og relativt enkel.

UnderstandingDirectionalFelling_3_TheFellingCut

Sist redigert

september 28, 2020

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks