Slik kapper man et tre

Planlegg kappeprosedyren nøye, spesielt ved arbeid med store stokker. Feilaktig kappeteknikk kan være en ulykkesrisiko og føre til at stammen splintres eller at sagsverdet setter seg fast.

Sikkerhet ved kapping

Tenk på hvordan du står når du kapper. Stå ved siden av skåret ettersom stammen kan slå opp eller forårsake kast. Stå aldri på nedsiden og kapp hvis underlaget skråner. Stokken kan begynne å rulle før den er helt avkappet og skade deg.

Stå alltid ved siden av skåret ettersom stammen kan slå opp eller forårsake kast.

Spenningsretning og grunnteknikk

Foreta alltid en bedømmelse av spenningen i stammen. Ligger trykket på oversiden eller undersiden av den? Grunnteknikken er å begynne med å sage et møtende skår en tredjedel inn i stokken. Kapp fra den siden som trykket ligger på, dvs. den siden der sverdet risikerer å sette seg fast. Lag deretter et møtende skår på motsatt side til du har kappet gjennom hele stokken. Metodene beskrives i detalj nedenfor.

Picture showing what happens when you cut a tree with a pressure on the top or at the bottom of the trunk.

Gjør det til en vane å se etter hvordan stammen reagerer ved kapping. Det kan hende at du har feilbedømt spenningen.

Trykk på oversiden

Method

Trykk på oversiden: grunnleggende kappeteknikk

For stammer der sverdet når hele veien gjennom:

Illustration showing basic crosscutting technique when the pressure is on the top of the trunk
1

Begynn med å lage et skår ovenfra. Begynn med å lage et skår inn til en tredjedel av stammens diameter, eller før sverdet risikerer å sette seg fast i stammen.

2

Kapp deretter fra undersiden for å møte det første skåret. Sag til stokken er avkappet.

Method

Trykk på oversiden: kappe tykke stammer

Hvis trykket ligger på oversiden og stammen er tykkere enn sverdet er langt:

1

Begynn med å kappe på motsatt side av stammen.

2

Dra sagen mot deg og kapp ovenfra inn til cirka en tredjedel av stammens diameter.

3

Kapp deretter fra undersiden. Sag et innstikk hvis stammen ligger på bakken for å unngå å sage i steiner.

4

Fortsett å kappe fra undersiden mot midten av stammen.

Trykk på undersiden

Når stammen ligger slik at trykket kommer fra undersiden, skal kappingen utføres i omvendt rekkefølge:

Method

Trykk på undersiden: grunnleggende kappeteknikk

For stammer der sverdet når hele veien gjennom:

Illustration showing basic crosscutting technique when the pressure is on the bottom of the trunk
1

Begynn med å lage et underskjær inn til cirka en tredjedel av stammens diameter, eller til sverdet begynner å sette seg fast i stammen.

2

Kapp deretter fra oversiden for å møte det første skjæret. Sag til stokken er avkappet.

Method

Trykk på undersiden: kappe tykke stammer

Hvis trykket ligger på undersiden og stammen er tykkere enn sverdet er langt:

1

Begynn med å kappe på motsatt side av stammen.

2

Dra sagen mot deg og kapp litt fra oversiden.

3

Kapp deretter fra undersiden, inn til cirka en tredjedel av stammens diameter. Lag et innstikk hvis stammen ligger på bakken.

4

Avslutt med et overskjær.

Sist redigert

september 28, 2020

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks