Personlig verneutstyr

Verneklær skal ha varselfarge slik at du er godt synlig når du er ute i det fri. Verneutstyret skal være testet i samsvar med internasjonale regelverk og standarder i EU eller USA (CA/ISO/UL-merking). Kravene kan variere fra land til land. Du kan få ytterligere informasjon fra en serviceytende forhandler i ditt område.

For din egen sikkerhet bør du aldri utelate noen del av ditt personlige verneutstyr.

Hjelm med hørselvern, visir og vernebriller

Close-up of forestry worker with protective glasses and a helmet with earmuffs and folded up visors

Skogsjakke/-skjorte

Forestry worker wearing a signal coloured forestry jacket with reflective fields

Skogsjakken skal gi full beskyttelse på overkroppen og ha god ventilering. Jakken eller vesten skal ha varselfarge og reflekspartier.

Skogsbukse/lårings

A chainsaw chain entangled in the long fibres inside of a pair of protective trousers

Vernebukser må ha sagbeskyttelse som oppfyller internasjonale standarder. Sagbeskyttelsen består av flere lag med lange fibrer som vikler seg inn i kjeden og stopper den på brøkdelen av et sekund (illustrasjon A). Det er viktig at du følger produsentens vaskeanvisninger. Hvis du har saget i beskyttelseslagene, må buksen kasseres.

Vernestøvler

Close-up of a protective boot with toe cap, saw protection and deep treaded sole

Vernestøvlene skal ha stålhette, sagbeskyttelse og grovmønstrede såler (sklibeskyttelse) og oppfylle kravene ifølge internasjonale standarder.

Arbeidshansker

Work gloves with saw protection in the left hand

Bruk alltid arbeidshansker for å beskytte deg mot skjære- og rivesår, olje og bensin. Sagbeskyttelsen i venstre hånd gir deg også beskyttelse mot sagkjeden.

Førstehjelpsutstyr

A first aid kit is put in a chest pocket of a forestry jacket

Ha alltid førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig i nærheten av deg. Det skal alltid finnes en førstehjelpsveske i avvirkningssonen.

Kommunikasjonsutstyr

A mobile phone is taken out from a chest pocket of a forestry jacket

Hvis en ulykke skulle inntreffe, må du raskt kunne tilkalle hjelp. Ha derfor alltid en fløyte og mobiltelefon, eller kommunikasjonsradio, med deg når du arbeider i skogen.

Sist redigert

september 28, 2020

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks