Grunnleggende motorsagsikkerhet

Motorsagarbeidet består av mange ulike situasjoner og så vel enkle som mer komplekse momenter. Motorsagen er et veldig effektivt verktøy som imidlertid kan være farlig hvis den brukes på feil måte. For å unngå ulykker og unødig belastning skal du bruke rett arbeidsteknikk, best mulig verneutstyr og en moderne motorsag med fungerende sikkerhetsdetaljer.

Ta et motorsagkurs for å være på den sikre siden!

Det finnes flere firmaer og organisasjoner som tilbyr kurs i motorsagbruk og -sikkerhet. Finn ut hvilke regler som gjelder i nettopp ditt land.

Å øve på egen hånd kan sette sikkerheten din i fare. Hvis du lærer inn feil teknikk, øker risikoen for ulykker dramatisk.

Method

Grunnregler for arbeid med motorsag

Forestry worker making a crosscut on a fallen tree
1

TOMMELGREPET Hold begge saghåndtakene i et stødig grep. Tomlene og fingrene må omslutte håndtakene helt. Det er veldig viktig å holde venstre tommel under det fremre håndtaket for å minske effekten av et eventuelt kast.

2

NÆRKONTAKT Vær ikke redd for sagen. Hold sagen nær kroppen så får du bedre balanse og sagen virker lettere.

3

BALANSE Stå med føttene fra hverandre. Plasser venstre fot litt foran den høyre for å oppnå best mulig balanse.

4

BØY KNÆRNE Spar ryggen. Arbeid ikke med bøyd rygg. Bøy i stedet knærne når du arbeider i lave stillinger.

5

FORFLYTNING/TRANSPORT Kjedet må ikke rotere når du forflytter deg til et annet sted. Ved forflytning i flere steg skal kjedebremsen aktiveres eller motoren slås av. Under lengre forflytninger eller transport skal sverdbeskytteren settes på.

6

SIKKERHETSAVSTAND Sørg for at ingen befinner seg nærmere enn 35 meter fra deg når du arbeider med motorsag. Ved trefelling kreves det større sikkerhetsavstand.

Unngå å arbeide alene

Forestry worker leaning against his car, talking in a mobile phone

Hvis dere er to eller flere som arbeider sammen, kan dere hjelpe hverandre hvis noe skulle inntreffe. Hvis du må arbeide alene, skal du alltid

  • fortelle noen hvor du kommer til å befinne deg. Oppgi rute og sted, f.eks. GPS-koordinater, til en kontaktperson (utvalgt person)
  • ha en mobiltelefon eller kommunikasjonsradio samt regelmessig kontakt med noen minst var tredje time
  • ha et transportkjøretøy i skogen og parkere det slik at du raskt kan forlate området
  • følge alle sikkerhetsrutiner nøye.

Se opp for kast

Showing how the chainsaw is thrown backwards when you’re sawing with the saw’s kickback zone

Kastsektoren sitter på den øvre delen av sverdspissen. Saging med denne delen av sverdet innebærer en alvorlig kastrisiko hvis kjeden griper tak i virket og sagen kastes bakover og oppover av kraften fra den roterende kjeden. Et kast kan være veldig farlig og det er viktig å være klar over at et kast kan inntreffe under de fleste arbeidsmomenter hvis sagen ikke håndteres med forsiktighet. Det er derfor svært viktig at du både lærer deg og anvender korrekte sageteknikker.

Bruk alltid en motorsag med fungerende kjedebrems.

Tomlene og fingrene skal omslutte håndtakene helt. Hold alltid venstre tommel under det fremre håndtaket når du sager slik at du kan fange sagen ved et eventuelt kast.

Kastrisikoer før felling

Før felling foreligger det kastrisiko ved kvisting samt når du rydder busker og kratt som er i veien ved felling. Sag med ”dragende” kjede (bruk undersiden av sverdet) ved kvisting. Sag aldri over skulderhøyde.

 

Kastrisiko ved felling og kapping

Forestry worker is incorrectly putting the nose of the guide bar into the trunk

Ved felling og kapping kan det være egnet å lage et innstikk i stammen med sverdet. Kastrisiko foreligger hvis du sager uforsiktig med sverdets kastområde rettet direkte mot stammen. Det er alltid mulig å unngå de største kastrisikoene ved at du aldri plasserer sverdspissen direkte mot treet. For å kunne lage et innstikk må man imidlertid sage med sverdspissen. Hvis du bruker denne teknikken, må du derfor vite hvordan du skal gå frem på en korrekt og sikker måte.

Kastrisiko ved kvisting

Close-up showing how the nose of the guide bar incorrectly is about to hit into the end of a lying log

Utvis forsiktighet ved kvisting. Sverdspissen kan treffe underliggende stokker, stubber, skjulte kvister og stokkender, og det kan forårsake kast.

Overview

Sikkerhetskrav til motorsagen

For å oppnå en sikker arbeidssituasjon skal en moderne motorsag være utstyrt med de sikkerhetsdetaljene som beskrives nedenfor. Inspiser regelmessig sikkerhetsdetaljene på sagen og pass på at kjeden alltid er hvass og korrekt filt. Kontakt nærmeste forhandler eller verksted hvis sikkerhetsdetaljene ikke fungerer som de skal.

Bruk ikke motorsagen hvis noen av sikkerhetsdetaljene nedenfor mangler eller ikke fungerer.

1. Kastevern og kjedebrems

2. Gassperre

3. Kjedefanger

4. Høyrehåndsvern

5. Lett tilgjengelig stoppkontroll

Utvid alle trinn

1. Kastevern og kjedebrems

Kjedebremsen er konstruert for å aktiveres på to måter eller tre hvis sagen er utstyrt med Husqvarna TrioBrake.

A – Hvis venstre håndledd tvinger kastevernet forover, utløses kjedebremsen.

B – Ved et kast løses kjedebremsen ut av treghetskreftene som da oppstår.

C – Med TrioBrake™: Hvis høyre håndledd løfter bøylen på det bakre håndtaket, utløses kjedebremsen.

2. Gassperre

Throttle lock

Gassperren er konstruert for å forhindre ufrivillig gasspådrag. Gasspjeldet fungerer bare når låsen er inntrykt, dvs. hvis du holder sagens bakre håndtak i et fast grep mens du øker gassen.

3. Kjedefanger

Chain catcher

Kjedefangeren er konstruert for å fange opp kjeden ved kjedebrudd eller hvis kjeden hopper av.

4. Høyrehåndsvern

Right-hand guard

Vernet for høyrehånden beskytter brukerens hånd ved kjedebrudd eller hvis kjeden hopper av.

5. Lett tilgjengelig stoppkontroll

Easy accessible stop control

Stoppkontrollen skal være plassert på et lett tilgjengelig sted på sagen slik at du raskt kan stoppe motoren i en kritisk situasjon.

Komprimer alle trinn

Sist redigert

mai 20, 2021

Kommentarer til emnet?

Kontakt oss

Angi bokmerke og del

Sideindeks