Jak spustit řetězovou pilu

Před spuštěním řetězové pily si přečtěte příručku obsluhy pro danou pilu, protože ovládací prvky se mohou u různých modelů lišit. Také se ujistěte, že vždy dodržujete předpisy pro Vaši zemi.

Brzda řetězu by měla být při startování řetězové pily aktivovaná. Mnoho modelů řetězových pil lze spustit v poloze, která se nazývá „půl-plyn“. V této poloze se může řetěz otáčet – pokud není aktivována brzda řetězu. Pro spuštění řetězové pily jsou k dispozici dvě bezpečné polohy: Na zemi nebo s pilou mezi nohama.

Postup

Dvě metody startování motorové pily

Na zemi

1

Vložte pravou nohu do zadní rukojeti a levou rukou pevně uchopte přední rukojeť. Držte levou paži rovně.

2

Pravou rukou vytáhněte rukojeť startovací šňůry. Opakujte postup, dokud motor nenastartuje.

Forestry worker starting a chainsaw between his legs

Startování řetězové pily mezi nohama

1

Zadní rukojeť umístěte mezi levé stehno a za pravé koleno.

2

Levou rukou pevně uchopte přední rukojeť. Držte levou paži rovně.

start-the-chainsaw-between-your-legs

Postup

Jak nastartovat studený motor

1

Aktivujte brzdu řetězu.

2

Pokud je pila vybavena palivovou pumpičkou, několikrát stiskněte pumpičku, dokud neuvidíte palivo, které vstupuje do karburátoru.

3

Aktivujte sytič a (u některých modelů) stiskněte ovládání dekomprese.

4

Tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud se motor nespustí. Vypněte sytič a znovu zatáhněte za startovací šňůru, dokud pila nenastartuje.

5

Zvyšte otáčky, aby motor běžel na volnoběh, a poté uvolněte brzdu řetězu.

Postup

Spuštění zahřáté pily

Když je motor horký, řetězová pila se startuje bez sytiče. Postupujte podle výše uvedených pokynů, ale vynechejte body vztahující se k sytiči. Pokud pila nenastartuje, použijte „půl-plyn“. K funkci půl-plynu se dostanete tak, že nejprve zcela aktivujete sytič. Potom vrátíte páčku sytiče zpět.

Kontroly při startování

Pokud vaše pila neprojde žádnou z následujících kontrol, neměli byste ji za žádných okolností používat.

Při každém použití řetězové pily vždy zkontrolujte tyto funkce:

Postup

Kontrola funkce setrvačnosti

1

Vypněte pilu a držte ji s vodicí lištou nad pařezem nebo jiným stabilním předmětem. Vzdálenost mezi pařezem a vodicí lištou závisí na modelu řetězové pily a délce vodicí lišty.

2

Pusťte přední rukojeť a nechte řetězovou pilu klesat vlastní vahou, aby se otáčela kolem zadní rukojeti směrem k pařezu.

3

Když vodicí lišta narazí do pařezu, měla by se aktivovat brzda řetězu.

Forestry worker makes the chainsaw’s guide bar hit a tree stump, which triggers the chain brake

Postup

Kontrola brzdy řetězu

1

Nastartujte pilu. Držte řetězovou pilu pevně za přední a zadní rukojeť.

2

Zvyšte otáčky a uvolněte plyn.

3

Aktivujte brzdu řetězu otočením levého zápěstí směrem ke krytu. Nepouštějte přední rukojeť.

4

Řetěz by se měl okamžitě zastavit.

5

Pokud je pila vybavena systémem TrioBrake™, opakujte postup, ale nyní aktivujte páku zadní brzdy pohybem pravého zápěstí nahoru, dokud nedosáhnete spínací polohy a neaktivuje se brzda. Řetěz by se měl okamžitě zastavit.

Close-up showing how the left wrist is pressed against the kickback guard to activate the chain brake

Postup

Kontrola mazání řetězu

1

Spusťte řetězovou pilu. Podržte pilu nad pařezem nebo kmenem a zvyšte otáčky motoru.

2

Mazání řetězu funguje správně, pokud na pařezu nebo kmeni zůstane olejová čára.

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky