Příčné řezy

Postup rozřezání naplánujte opatrně, zejména u větších kmenů. Nesprávná pracovní technika může být nebezpečná a způsobit prasknutí kmene nebo sevření vodicí lišty.

Bezpečnost při rozřezání

Při rozřezávání kmenů dávejte pozor, jak stojíte. Udržujte bezpečný odstup od řezu, protože kmen může vyskočit nebo se vymrštit dozadu. Na svazích nikdy nestůjte pod kmenem, práce musí být vždy prováděna z horní strany svahu nad stromem. Kláda se může svalit dříve, než ji stačíte doříznout, a zranit vás.

Vždy udržujte bezpečný odstup a stabilní postoj, protože kmen může vyskočit nebo se vymrštit dozadu.

Směr tlaku a základní technika

Vždy vyhodnoťte napružení kmene – je tlakové namáhání na horní nebo dolní straně kmene? Základní technikou je začít provedením prvního řezu do jedné třetiny kmene ze strany, která je vystavena tlakovému namáhání – to je strana, na které očekáváte, že se vodicí lišta může sevřít. Doříznutí kmene poté dokončete na straně tahu dokud se řezy nespojí a dojde k přeříznutí kmene. Viz podrobné popisy metod níže.

Picture showing what happens when you cut a tree with a pressure on the top or at the bottom of the trunk.

Naučte se sledovat, jak kmen reaguje během řezání. Může se stát, že jste napružení (tah a tlak) špatně odhadli.

Tlak na horní straně

Postup

Tlak na horní straně: základní technika příčných řezů

Pro kmeny, kde lišta řetězové pily prořízne celý kmen:

Illustration showing basic crosscutting technique when the pressure is on the top of the trunk
1

Začněte řezem z horní strany. Hloubka řezu by měla být přibližně jedna třetina průměru kmene nebo méně, když má kmen tendenci sevřít vodicí lištu.

2

Nyní proveďte řez zdola, abyste se napojili na první řez. Řezejte, dokud se řezy nestřetnou.

Postup

Tlak na horní straně: rozřezání silných kmenů

Pokud je tlak na horní straně a kmen je silnější než délka vodicí lišty:

1

Začněte řezem na opačné straně kmene.

2

Postupně táhněte pilu směrem k sobě a proveďte příčný řez shora, přibližně do jedné třetiny průměru kmene.

3

Nyní proveďte příčný řez zdola. Pokud kmen leží na zemi, proveďte zápich, aby řetěz nepřišel do kontaktu s kameny.

4

Pokračujte řezem zdola směrem ke středu kmene.

Tlak ve spodní straně

Když kmen leží takovým způsobem, že tlaková strana se nachází ve spodní části, je nutné jej rozřezat v obráceném pořadí.

Postup

Tlak na spodní straně: základní technika příčných řezů

Pro kmeny, kde lišta řetězové pily prořízne celý kmen:

Illustration showing basic crosscutting technique when the pressure is on the bottom of the trunk
1

Začněte řez zdola, přibližně do jedné třetiny průměru kmene nebo dokud se nezačne vodicí lišta svírat.

2

Nyní proveďte řez shora, abyste se napojili na první řez. Řezejte, dokud se řezy nestřetnou.

Postup

Tlak na spodní straně: rozřezání silných kmenů

Pokud je tlak na spodní straně a kmen je silnější než délka vodicí lišty:

1

Začněte řezem na opačné straně kmene.

2

Vytáhněte pilu směrem k sobě a proveďte malý řez shora.

3

Nyní proveďte příčný řez zdola přibližně do jedné třetiny průměru kmene. Pokud kmen leží na zemi, proveďte zápich.

4

Zakončete horním řezem.

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky