Základy bezpečnosti při práci s řetězovou pilou

Práce s řetězovou pilou zahrnuje mnoho různých pracovních situací s jednoduchými i složitějšími kroky. Řetězová pila je velmi účinný nástroj, ale při nesprávném používání může být také nebezpečná. Abyste předešli nehodám a zbytečnému namáhání, měli byste používat správné pracovní techniky, nejlepší možné bezpečnostní vybavení a moderní řetězovou pilu s funkčními bezpečnostními prvky.

Absolvujte kurz práce s řetězovou pilou pro zajištění bezpečnosti!

Existuje několik společností a organizací, které nabízejí kurzy věnované bezpečnému používání řetězových pil. Zjistěte, jaká pravidla platí ve vaší zemi.

Nácvik na vlastní pěst může ohrozit vaši bezpečnost. Pokud se naučíte nesprávnou techniku, riziko nehod výrazně vzroste.

Přehled

Základní pravidla práce s řetězovou pilou

Forestry worker making a crosscut on a fallen tree
1

SEVŘENÍ PALCEM Držte pevně obě rukojeti pily. Palce a prsty musí být zcela sevřeny kolem rukojetí. Je velmi důležité držet palec levé ruky pod přední rukojetí, aby se snížila síla možného zpětného vrhu.

2

BLÍZKÝ KONTAKT Nebojte se pily. Držte ji blízko těla, abyste měli lepší rovnováhu, a budete mít pocit, že je pila lehčí.

3

ROVNOVÁHA Udržujte stabilní postoj s rozkročenýma nohama. Chcete-li dosáhnout co nejlepší rovnováhy, položte levou nohu mírně před pravou.

4

POKRČTE KOLENA Šetřete svoje záda. Nepracujte s ohnutou páteří, ale při práci v nízkých polohách pokrčte kolena.

5

POHYB / PŘEPRAVA Řetěz se nesmí otáčet, pokud se přemisťujete na jiné místo. Pokud chcete udělat jen pár kroků, měli byste aktivovat brzdu řetězu nebo vypnout motor. Při přesunu na delší vzdálenost nebo při přepravě musíte nasadit kryt vodicí lišty.

6

BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST Při práci s řetězovou pilou udržujte vzdálenost 5 metrů od ostatních osob. Při kácení stromů je nutná větší bezpečná vzdálenost.

Nepracujte sami

Forestry worker leaning against his car, talking in a mobile phone

Když budete pracovat ve dvou nebo více lidech, můžete si navzájem pomoci v neočekávaných situacích. Pokud musíte pracovat osamoceně, vždy byste měli provést následující:

  • Řekněte někomu, kde se budete vyskytovat. Poskytněte své kontaktní osobě (určené osobě)trasu a vaši polohu, např. se souřadnicemi GPS.
  • Vždy mějte při sobě mobilní telefon nebo vysílačku a dodržujte pravidelnou kontrolu každých 30 minut v průběhu práce.
  • Vždy mějte v lese dopravní vozidlo a vždy jej zaparkujte tak, abyste mohli rychle opustit oblast.
  • Dodržujte všechny ostatní bezpečnostní postupy.

Riziko zpětného vrhu

Showing how the chainsaw is thrown backwards when you’re sawing with the saw’s kickback zone

Zóna zpětného vrhu je horní část špičky vodicí lišty. Řezání touto částí vodicí lišty představuje značné riziko zpětného vrhu, při kterém se řetěz zachytí ve dřevu a pila je působením síly rotujícího řetězu odmrštěna dozadu a nahoru. Zpětný vrh může být velmi nebezpečný a musíte pochopit následující:

  • Ke zpětnému vrhu může dojít při většině pracovních postupů, pokud s pilou není zacházeno opatrně. Proto je důležité naučit se správnou techniku řezání a používat ji.
  • Vždy používejte řetězovou pilu s funkční brzdou řetězu.
  • Palce a prsty musí být zcela sevřeny kolem rukojetí. Při používání pily vždy držte levý palec pod přední rukojetí, abyste ji dokázali zadržet v případě zpětného vrhu.

Nebezpečí zpětného vrhu při přípravě na kácení

Před samotným kácením hrozí nebezpečí zpětného vrhu při prořezávání a řezání křovin a malých stromů, které by překážely při kácení. Při prořezávání řežte nabíhajícím řetězem (pomocí spodní strany vodicí lišty). Nikdy neřežte nad výšku ramen.  

Nebezpečí zpětného vrhu pří kácení a příčném řezání

Forestry worker is incorrectly putting the nose of the guide bar into the trunk

V některých případech se mohou při kácení a příčném řezání použít techniky zápichu do kmene. Při neopatrné práci s oblastí zpětného vrhu vodicí lišty přímo směrem ke kmeni hrozí nebezpečí zpětného vrhu. Největšímu riziku zpětného vrhu se můžete jednoduše vyhnout tak, že nikdy neumís­títe špičku vodicí lišty přímo na dřevo. U techniky řezání zápichem je vždy důležité začínat řez spodní stranou špičky lišty. Pokud používáte tuto techniku, ujistěte se, že rozumíte tomu, jak ji správně a bezpečně provádět.

Nebezpečí zpětného vrhu při odvětvování

Close-up showing how the nose of the guide bar incorrectly is about to hit into the end of a lying log

Při odvětvování buďte opatrní. Špička vodicí lišty může narazit na spodní kmeny, pařezy, skryté větve a konce kmenů a způsobit zpětný vrh.

Přehled

Bezpečnostní požadavky na řetězovou pilu

Pro dosažení bezpečných pracovních podmínek musí být moderní řetězová pila vybavena následujícími bezpečnostními prvky. Nezapo­meňte pravidelně kontrolovat bezpečnostní prvky pily a vždy se ujistěte, že máte ostrý a správně nabroušený řetěz. Pokud bezpečnostní prvky nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo opravnu řetězových pil.

Nepoužívejte řetězovou pilu, pokud některý z bezpečnostních prvků není funkční nebo zcela chybí.

1. Páka brzdy řetězu a brzda řetězu

2. Pojistka páčky plynu

3. Zachycovač řetězu

4. Chránič pravé ruky

5. Snadno přístupné ovládání zastavení

Rozbalit všechny kroky

1. Páka brzdy řetězu a brzda řetězu

Brzda řetězu je navržena tak, aby se aktivovala dvěma způsoby. Nebo třemi, pokud je pila vybavena systémem Husqvarna TrioBrake™. A – Řetězová brzda se uvede do chodu tak, že levým zápěstím posunete chránič proti zpětnému vrhu dopředu. B – Při zpětném vrhu se v důsledku vytvořených setrvačných sil uvede do chodu řetězová brzda. C – S brzdou Husqvarna TrioBrake™: Pokud pravé zápěstí zvedne páku brzdy na zadní rukojeti, aktivuje se.

2. Pojistka páčky plynu

Throttle lock

Pojistka páčky plynu má za úkol zabránit neúmyslnému použití plynu. Plyn bude fungovat pouze tehdy, pokud je pojistka zatlačena dovnitř, tj. pokud při řezání pevně uchopíte zadní rukojeť pily.

3. Zachycovač řetězu

Chain catcher

Účelem zachycovače řetězu je zachytit řetěz v případě, že se přetrhne nebo uvolní z lišty.

4. Chránič pravé ruky

Right-hand guard

Chránič pravé ruky je navržen tak, aby chránil ruku uživatele v případě přetržení nebo uvolnění řetězu z lišty.

5. Snadno přístupné ovládání zastavení

Easy accessible stop control

Ovládání zastavení musí být umístěno na snadno přístupném místě pily, aby bylo možné motor rychle zastavit v kritické situaci.

Sbalit všechny kroky

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky