Pochopení principů směrového kácení

Bezpečné kácení vyžaduje velkou zručnost a přesnost. Chcete-li mít pod kontrolou padající strom, udělejte směrový zářez a hlavní řez, abyste vytvořili nedořez, který navede strom k zemi.

Nedořez

Vytvoření vhodného nedořezu je nejdůležitějším faktorem pro zajištění bezpečného kácení. Nedořez je nepořezaná část mezi směrovým zářezem a hlavním řezem a má fungovat jako pant. Ten během kácení vede strom dolů a jak se směrový zářez zavírá, nedořez se zlomí a oddělí strom od pařezu.

A tree with graphics showing the two parts of directional notch – the top cut and bottom cup.

Směrový zářez

Směrový zářez se skládá ze dvou částí: horní řez a dolní řez. Směrový zářez lze vytvořit několika způsoby. Stav stromu, terénu a místní tradice znamenají, že typ směrového zářezu se může na různých místech lišit. Podívejte se na část Jak vytvořit směrový zářez, kde jsou představeny čtyři různé typy směrových zářezů. Doporučujeme pou­žívat horní směrový zářez, zamíření s horním řezem, protože je bezpečný, snadnější a vhodný pro většinu situací kácení stromů.

 

 

A tree with graphics showing the felling cut and how the hinge guides the tree in the preferred felling direction.

Hlavní řez

Po vytvoření směrového zářezu je čas udělat hlavní řez směrem ke směrovému zářezu. Nezapomeňte řezat až po šířku nedořezu! Hlavní řez vedeme vždy nad spodním řezem záseku. Technika použitá pro hlavní řez závisí na tloušťce kmene a délce vodicí lišty. Podívejte se na část Jak provést hlavní řez, kde jsou znázorněny různé typy hlavních řezů. Doporučujeme používat metodu bezpečnostního okénka, protože je bezpečná a relativně snadná.

UnderstandingDirectionalFelling_3_TheFellingCut

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky