Naostření řetězu

Řetězová pila a vodicí lišta by měly být upevněny v poloze, která zajišťuje stabilitu, a to takovým způsobem, aby bylo možné oběma rukama volně ostřit řetěz. Nejjednodušším způsobem je použít svěrák na pracovním stole a zajistit v něm vodicí lištu. Zkontrolujte, zda je řetěz správně napnutý – nejlépe více než při řezání – aby se nekýval ve vodící drážce. Pro větší stabilitu můžete vždy aktivovat brzdu řetězu.

Úhly řezacích zubů

Cutting tooth angles

Řezací zuby na řetězu je nutné ostřit podle konkrétních úhlů broušení, tyto úhly se liší v závislosti na příslušném typu řetězu. Pokud používáte vodítko pilníku, nemusíte přemýšlet o různých úhlech, abyste zajistili dobrý výsledek. Stačí postupovat podle pokynů a na řezacích zubech vytvoříte správné úhly.

Postup

Ostření řetězu pomocí vodítka pilníku

1

ZAČNĚTE ŘEZACÍMI ZUBY Použijte kulatý pilník a vodítko pilníku určené pro váš konkrétní typ řetězu. Správná velikost je uvedena na obalu řetězu a na šabloně.

2

UMÍSTĚTE VODÍTKO PILNÍKU NA ŘETĚZ Šipky na vodítku pilníku by měly směřovat ve směru otáčení řetězu (směrem ke kolečku na špičce lišty). Ujistěte se, že je vodítko správně nasazeno na řetěz.

3

PŘI OSTŘENÍ DRŽTE PILNÍK OBĚMA RUKAMA Umístěte pilník pod úhlem 90 stupňů vzhledem k válečkům na vodítku. Pilník by měl spočívat na obou válečcích. Úhel broušení je pak 25–35 stupňů v závislosti na typu řetězu. Naostřete řezací zub směrem od sebe pomocí plynulých tahů.

4

NYNÍ NAOSTŘETE KAŽDÝ ZUB NA JEDNÉ STRANĚ Každý řezací zub je třeba pilovat, dokud není ostrý. Je důležité, aby byly všechny řezací zuby stejně dlouhé.

5

PO DOKONČENÍ OSTŘENÍ Po naostření všech řezacích zubů na jedné straně uvolněte svěrák a připevněte vodicí lištu z opačné strany.

6

OPAČNÝ SMĚR Potom naostřete řezací zuby stejným způsobem i na druhé straně.

filing-the-chain-with-a-filing-gauge-3

Ruční ostření

Freehand filing

Pokud jste zvyklí ostřit řetěz, můžete také provést ostření bez vodítka pilníku. Dbejte na zachování původních úhlů řezacích zubů. Pro zachování správného úhlu a hloubky řezacích zubů doporučujeme používat vodítko pilníku i poté, co jste několikrát ostřili ručně.

Vyvarujte se ostření příliš vysoko, při kterém dochází k ztupení řetězu, nebo hluboko, kdy se vytvoří „háčky“ a řetěz se bude chovat příliš agresivně. Tím bude pila nadměrně namáhána a zvýší se vibrace, které působí na uživatele.

Výměna řetězu pily

Replace the chainsaw chain

Čas na výměnu řetězu přichází, když je nejdelší část řezacího zubu opotřebena na délku kratší než 4 mm nebo pokud na řetězu zjistíte praskliny.

Omezovací patka

Depth gauge

Výškový rozdíl mezi polohou omezovacích patek a špičkou zubu (výška omezovací patky) určuje, jak hluboko řezací zub zajede do materiálu. Funguje to podobně jako hoblík. S hoblíkem s velmi krátkým břitem odstraníte velmi malé množství dřeva. Totéž se stane s řetězem pily, pokud je vzdálenost mezi okrajem omezovací patky a hrotem zubu příliš malá. Nikdy také není dobré příliš snížit výšku omezovacích zubů. Tím se řezací zub zařezává do dřeva příliš hluboko. Řez pak bude agresivnější a výsledkem budou vysoké vibrace. Nebezpečí zpětného vrhu se zvýší a řetězová pila je vystavena zbytečnému namáhání.

Užitečnou technikou pro dosažení nejlepšího výsledku je brousit pod úhlem (jak je znázorněno na obrázku výše). Měrka vám pomůže zajistit požadovaný výsledek.

gauge

Postup

Snížení omezovací patky

Filing the depth gauge

Doporučujeme snížit omezovací patky poté, co jste při normálním opotřebení 3–4 krát naostřili řezací zuby. Pokud jste například narazili do kamene nebo štěrku, a je třeba více naostřit řetěz, měli byste také snížit omezovací patky. Na měrce na omezovací zuby jsou vyražena slova „Soft“ a „Hard“. „Soft“ znamená měkké dřevo (jehličnaté stromy) a „Hard“ znamená zmrzlé a tvrdé dřevo (listnaté stromy). Pokud sbrušujete omezovací zuby pomocí nastavení „Hard“, každý zub zabírá o něco méně dřeva než při broušení s nastavením na „Soft“. Pokud je dřevo tvrdé, nemůžete najednou řezat tolik dřeva, kolik lze s měkkým dřevem. Výška omezovacích zubů se liší podle typu řetězu. Přesné informace naleznete v návodu k používání pily.

1

UMÍSTĚNÍ Umístěte jeden z otvorů v měrce nad jeden z omezovacích zubů na řetězu. Vyberte možnost „Soft“ nebo „Hard“, v závislosti na tvrdosti dřeva, které chcete řezat. Nechte měrku dosednout na řezací zub za ním.

2

DRŽTE MĚRKU PEVNĚ V JEDNÉ RUCE Držte plochý pilník v druhé ruce a sbruste omezovací zub, dokud se pilník nedotkne měrky.

3

ZÁVISÍ NA STRANĚ, LEVÉ NEBO PRAVÉ To, jak vodítko dosedá proti řetězu závisí na tom, zda je řezací zub umístěn nalevo nebo napravo.

Filing the depth gauge 2

Ostření řetězu pily v lese

Zajistěte, abyste byli na pevném a stabilním povrchu, kde můžete pilu bezpečně zajistit při práci s pilníkem. Zde je několik příkladů, jak postupovat. Použijte metodu, která vám nejlépe vyhovuje. Hlavní je zajistit, abyste měli vždy ostrý řetěz. Ten vám velmi usnadní práci.

Postup

Nejjednodušší způsob

1

Použijte svěrák.

2

Bezpečně jej upevněte k pařezu nebo kmeni pomocí sekery nebo přetlačné lopatky. Poté pokračujte zajištěním vodicí lišty jako v normálním svěráku.

3

Naostřete řetěz podle pokynů pro ostření.

Simplest method

Postup

Použijte menší strom

1

Vytvořte svislý otvor ve vhodné pracovní výšce pro ostření.

2

Při vytváření otvoru zabraňte zpětnému vrhu (viz předchozí kapitola).

3

Zastavte motor a vložte vodicí lištu do otvoru.

4

Zajistěte vodicí lištu zasunutím kombinovaného klíče mezi vodicí lištu a řez pily.

5

Naostřete řetěz podle pokynů pro ostření.

6

Pro zvýšení stability proveďte pod řetězovou pilou úhlový řez a poté vložte zvedací hák do drážky a pomocí háku s rukojetí pilu podepřete.

Use a smaller tree

Postup

Sedněte si obkročmo na kmen stromu.

Tato metoda umožňuje práci oběma rukama.

1

Sedněte si obkročmo na kmen stromu.

2

Držte tělo pily mezi stehny.

3

Opřete se o tělo řetězové pily a podepřete si předloktí na stehnech.

4

Začněte tím, že naostříte všechny řezací zuby v jednom směru se stejným úchopem pilníku.

5

Nyní dejte rukojeť pilníku do druhé ruky a naostřete druhou stranu. V této fázi se můžete rozhodnout pilu naklonit proti pařezu nebo kmeni.

6

Naostřete řetěz podle pokynů pro ostření.

7

Pravou nohu přitiskněte k tělu motoru tak, aby byl v bezpečné poloze.

8

Naostřete zbývající řezací zuby na druhé straně podle pokynů pro ostření.

Sit astride a tree trunk

Jak často je třeba řetěz ostřit?

Ostrost řetězu se časem snižuje, i když jste se vyhnuli řezání do předmětů, které ostrost snižují (kameny, půda atd.). Pokud jste zařízli pilou do kamene, řetěz je více méně nepoužitelný, ale je nutné jej okamžitě naostřit.

Řezání výhradně dřeva pomůže dosáhnout vyšší ostrosti řetězu. Potřeba ostření se však liší v závislosti na množství práce a faktorech, jako je například tvrdost dřeva. Pokud řetězovou pilu používáte po většinu dne, měli byste si zvyknout ji kontrolovat při každém doplňování paliva. Pokud byste měli pocit, že je třeba se „opřít“ a tlačit pilu do řezu větší silou, je to jasné znamení tupého řetězu.

Typ řetězu

Vždy používejte vodicí lištu a řetěz doporučený výrobcem. Pokud si nejste jisti, jaký řetěz byste měli použít, neváhejte a požádejte o radu nejbližšího autorizovaného prodejce Husqvarna.

Napnutí řetězu

Chain tension

Zkontrolujte, zda je řetěz dostatečně napnutý. Uvolněný řetěz může vyskočit z vodicí lišty, způsobit zranění a poškodit řetězovou pilu. Uvolněný řetěz – a také nadměrně napnutý – může také způsobit předčasné opotřebení lišty.

Správně napnutý řetěz by neměl viset pod vodicí lištou. Napnutí řetězu je správné, když se řetěz dotýká spodní strany vodicí lišty, a přesto jej můžete snadno rukou potáhnout.

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky