Jak vytvořit směrový zářez

Při kácení stromu vždy začínejte směrovým zářezem na straně stromu, kam má spadnout. To vám umožní kontrolovat směr pádu, což je nezbytné pro prevenci nehod a zranění vás i ostatních osob v okolí. Jednoduše řečeno, správné provedení směrového zářezu je zásadní pro bezpečné pokácení stromu.

Pojetí směrového kácení je založeno na vytvoření „závěsu“/pantu, který vede strom během pádu. Pant je prostor mezi směrovým zářezem a hlavním řezem, který nazýváme nedořez a má zásadní význam pro správné provedení kácení. Umístění, úhel a hloubka směrového zářezu jsou zásadní pro zajištění požadovaného směru pádu.

Pokud nemáte se směrovým kácením velké zkušenosti nebo chcete jen osvěžit své dovednosti, doporučujeme podívat se do části Pochopení principů směrového kácení.

Před zahájením práce

Pamatujte, že kácení stromu může být nebezpečné. Pokud jde o bezpečnost – kdo je připraven, není překvapen. Než začnete kácet strom, seznamte se s bezpečností práce s řetězovou pilou, použijte správné vybavení a pečlivě a přesně si naplánujte práci.

Pokud nemáte zkušenosti nebo si nejste jisti – požádejte o pomoc a radu odborníka.

Výběr správného směrového zářezu

Směrový zářez lze provést mnoha různými způsoby. Zde se zaměříme na čtyři nejběžnější – a bezpečné – metody:

  • Horní směrový zářez zamíření s horním řezem
  • Horní směrový zářez zamíření s dolním řezem
  • Otevřený směrový zásek
  • Spodní směrový zářez (Humboldt)

Hlavním rozdílem mezi těmito metodami je velikost úhlu zářezu, pořadí, v němž provádíte řezy, a místo, kde provádíte hlavní řez.

Níže je uveden stručný návod ke čtyřem metodám.

Průvodce

Směrové zářezy

1. Horní směrový zářez, zamíření s horním řezemm

Doporučuje se při kácení většiny stromů na rovném nebo mírně svažitém terénu. Bezpečný a nejjednodušší způsob, jak to udělat dobře.

• Doporučený způsob: bezpečný a spolehlivý.
• Používá se na rovném nebo mírně svažitém terénu.
• Usnadňuje napojení dolního řezu na šikmý horní řez pro přesný směr.
• Hlavní řez se vede vždy nad spodním řezem záseku.
+ Nízká výška pařezu.

A tree with an open face notch and top cut is used for aiming

2. Horní směrový zářez, zamíření s dolním řezem

Používá se v některých částech světa při kácení stromů na plochém nebo mírně svažitém terénu, a je vhodný pro stromy náchylné k rozštípnutí.

• Lze použít v rovném nebo mírně svažitém terénu.
+ Nízká výška pařezu.

A tree with an open face notch and bottom cut is used for aiming

3. Otevřený směrový zásek

Pokud potřebujete ještě větší kontrolu, je tohle dobrá metoda, protože nedořez zůstává déle nepoškozený.

• Používá se pro stromy na rovném a svažitém terénu.
• Úhel otevření větší než 70 ° pro větší kontrolu a přesnost.
• Dolní řez je od hlavního řezu nakloněn směrem dolů.
• Hlavní řez je mírně nad spodním řezem záseku.
+ Nedořez zůstane nedotčen, dokud strom nedosedne na zem.

A tree with an open face notch and a larger opening angle

4. Spodní směrový zářez (Humboldt)

Jedná se o bezpečný a efektivní způsob kácení stromu, který se nachází na strmém svahu nebo je náchylný k rozštípnutí.

• Vhodné pro silnější stromy na prudkých svazích.
• Úhel otevření nejméně 45 °.
• Hlavní řez je mírně nad nebo v úrovni směrového zářezu.
+ Typy stromu náchylné k rozštípnutí.
+ Neporušené čelo kmene.
+ Nízká výška pařezů na strmých svazích.
– Vysoká výška pařezu na rovné zemi.

A tree with an inverse notch, also called the Humboldt cut

Znovu doporučujeme používat horní směrový zásek zamíření s horním řezem, protože je bezpečný, snadnější a vhodný pro většinu situací kácení stromů.

Doporučený způsob

1. Horní směrový zářez, zamíření s horním řezem

Tento řez doporučujeme pro většinu stromů na rovném nebo mírně svažitém terénu. Je to bezpečný a nejjednodušší způsob, jak to udělat dobře.

Nejprve proveďte (a zaměřte) šikmý horní řez, aby se dolní řez lépe spojil s horním řezem. Hlavní řez se vede vždy nad spodním řezem záseku.

Zde je návod, jak to udělat.

1. Odřízněte kořenové náběhy

2. Proveďte přípravu na šikmý řez

3. Proveďte zamíření

4. Proveďte horní/šikmý řez

5. Proveďte dolní řez

6. V případě potřeby proveďte řezy na druhé straně

7. Pokračujte hlavním řezem

Rozbalit všechny kroky

1. Odřízněte kořenové náběhy

Forestry worker sawing off root protrusions before making the directional notch

Nejprve upravte patu stromu odřezáním kořenových náběhů. POZOR!!! U vyhnilých a dutých stromů kořenové náběhy neodstraňujeme! I u stromů bez vyvinutých kořenových náběhů, může být vhodné odřezat kůru po stranách kmene. Např. borovice mívá silnou kůru a vy odřezáním kůry lépe vidíte místo pro ponechání nedořezu.

2. Proveďte přípravu na šikmý řez

Forestry worker with left leg on the ground and leaning with left shoulder on the trunk, preparing to make a top cut

Opřete se o kmen levým ramenem, stůjte s rozkročenýma nohama nebo klekněte na levé koleno, abyste udrželi rovnováhu. Než začnete provádět směrový zářez, určete výšku pařezu a označte ji řetězem pily.

3. Proveďte zamíření

Point-of-view perspective on how to aim where the tree should fall

Horním/šikmým řezem namiřte na bod dále v terénu, kam chcete, aby strom spadl. Směrový cíl musí odpovídat značkám směru kácení pily (čárám).

4. Proveďte horní/šikmý řez

Forestry worker making a top cut

Nakloňte vodicí lištu a začněte řezat na plný plyn pod úhlem 45°–55° stupňů. Během řezání občas zkontrolujte, zda si udržujete původní polohu. Řezejte, dokud řez nedosáhne 1/5–1/3 průměru stromu.

5. Proveďte dolní řez

Forestry worker making a bottom cut that meets the top cut

Proveďte dolní řez tak, aby se přesně napojil na horní řez. Dbejte na to, abyste dolní řez nevytvořili příliš hluboko. Pokud se horní a dolní řez přesně nesetkají, nebudete mít dostatečnou kontrolu nad kácením. Je také důležité, abyste během dolního řezu drželi pilu ve vodorovné poloze.

6. V případě potřeby proveďte řezy na druhé straně

Forestry worker making additional top and bottom cuts on the opposite side of a large tree

Pokud je strom širší než vodicí lišta, proveďte horní i dolní řez z druhé strany.

7. Pokračujte hlavním řezem

Close-up of a felling cut, slightly above the level of the bottom cut

Vyberte vhodný hlavní řez pro příslušný strom. Hlavní řez by měl výt VŽDY nad spodním řezem záseku.

Sbalit všechny kroky

Další způsoby

Zde jsme představili přehled čtyř častých metod vytvoření směrového zářezu a blíže jsme se podívali na naši doporučenou metodu: otevřený směrový zářez, zamíření s horním řezem. Chcete-li se dozvědět více o ostatních metodách, obraťte se na odborníka ve svém okolí.

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky