Jak provést hlavní řez

Existuje mnoho různých způsobů, jak bezpečně provést hlavní řez. Způsob, který byste měli použít, závisí například na velikosti stromu, sklonu terénu a velikosti řetězové pily. Zde jsou nejběžnější způsoby provedení hlavního řezu:

Postupný řez zezadu

Pro malé stromy je nejsnazší provést postupný řez zezadu. To lze provést bez zubové opěrky, v závislosti na stromu, který chcete pokácet.

Postup

Přímo zezadu

Pokud nemáte s touto činností zkušenosti, řežte nabíhajícím řetězem (spodní stranou vodicí lišty). Tímto způsobem není pila tlačena proti vám, což práci trochu usnadňuje. Jinak je rychlejší řezat odbíhajícím řetězem (horní stranou vodicí lišty), protože můžete zůstat ve stejné poloze, v jaké jste vytvářeli směrový zářez.

Hlavní řez je velmi důležité provádět rovnoběžně se směrovým zářezem, aby byla zajištěna stejná tloušťka po celé délce nedořezu.

U malých stromů je obtížné používat přetlačné lopatky nebo klíny. Pokud se strom mírně nakloní, vodicí lišta se přiskřípne. Za normálních okolností však můžete strom tlačit dopředu rukou nebo tyčí s hroty proti kmeni. S tyčí s hroty dlouhou 4 až 5 metrů dokážete odtlačit také těžké stromy.

Tuto metodu lze použít i na silných stromech, pokud se strom nenaklání dozadu a pokud není nepříznivý vítr. Pokud existuje riziko, že strom spadne dozadu a je příliš těžký na to, abyste jej zatlačili dopředu, měli byste použít nářadí pro kácení. V takovém případě řežte, dokud nebude možné do řezu umístit klín nebo přetlačnou lopatku. Když začnete dosahovat konečné tloušťky nedořezu, dbejte na to, aby měl nedořez rovnoměrnou tloušťku.

U stromů, které se hodně naklání dopředu, se nebezpečí i poškození rozštípnutím dřeva zvyšuje, pokud provádíte hlavní řez zezadu. Místo toho proveďte zápich, je-li to možné, a řežte směrem dozadu.

Postup

Hlavní řez zezadu pomocí zubové opěrky

Zubová opěrka funguje jako otočný čep mezi tělem motoru a vodicí lištou. Dolní zub opěrky přiložte na požadovanou šířku nedořezu. Zatlačte levou rukou proti přední rukojeti a současně zvedejte zadní rukojeť pravou rukou. Proveďte řez nabíhajícím řetězem, dokud nedosáhnete správné šířky nedořezu (a rovnoměrné tloušťky!). Nezapomeňte vložit klín do řezu po vyřezání poloviny průměru.

Můžete také řezat opačným směrem odbíhajícím řetězem a použít horní zub opěrky. Řezání tímto způsobem je však méně pravidelné a zvyšuje se odpor motoru.

Metoda vyřezaného okraje

Místo řezání celého průměru stromu při řezání zezadu tímto způsobem ponecháte bezpečnostní okraj na opačné straně. Tím se zabrání pádu, což umožní použít nástroj pro kácení při provádění hlavního řezu.

Postup

Metoda vyřezaného okraje, menší stromy

1. Uřízněte část průměru

2. Zajistěte strom

3. Odřízněte ponechaný okraj

Rozbalit všechny kroky

1. Uřízněte část průměru

Illustration showing how to cut part of the diameter, which is the first step of the Saved edge method

Proveďte první řez zezadu, ale nezapomeňte ponechat okraj na opačné straně stromu.

2. Zajistěte strom

Illustration showing how a wedge is used to secure the tree

Použijte klín nebo přetlačnou lopatku.

3. Odřízněte ponechaný okraj

Illustration showing how a chainsaw is used to cut the saved edge

Tento řez může být mírně pod předchozím řezem, abyste se vyhnuli řezání proti klínu nebo přetlačné lopatce.

Sbalit všechny kroky

Řezání zápichem

Abyste mohli použít metodu bezpečnostního okénka a metodu vějířového řezu, musíte zvládat řezání zápichem. To zahrnuje provedení řezu do stromu pomocí špičky vodicí lišty řetězové pily. Zápich lze použít s většinou metod kácení a lze jej použít bez ohledu na délku vodicí lišty a velikost stromu.

Je nezbytné, aby bylo řezání zápichem provedeno přesně tak, jak je zde popsáno. Jakákoli odchylka může znamenat velké riziko zpětného vrhu, protože špička vodicí lišty se používá jako první.

Postup

Jak provést zápich

Při plném plynu umístěte spodní část špičky vodicí lišty (nabíhající řetěz) mírně za požadovanou šířku nedořezu. Jakmile špička vodicí lišty pronikne do kmene, opatrně otáčejte vodicí lištou, dokud nebude rovnoběžně se směrovým zářezem. Nyní zatlačte vodicí lištu do stromu tak hluboko, jak je to nutné. Nastavte šířku nedořezu na konci tak, aby byla zajištěna rovnoměrná tloušťka.

Metoda bezpečnostního okénka

Jak naznačuje název, cílem je ponechat bezpečnostní okénko (bezpečnostní roh), které zůstane ponecháno pro jeden poslední řez na pokácení stromu. Velkou výhodou této metody je, že nedořez lze před pokácením stromu snadno vyříznout (vytvořit) a zkontrolovat. Bezpečnostní okénko navíc zabraňuje pádu stromu dozadu. Tato metoda je také vhodná pro stromy mírně se naklánějící dopředu nebo dozadu.

Doporučený způsob

Metoda bezpečnostního okénka | středně velké stromy

Pro průměry stromů menší než délka vodicí lišty.

1. Vytvořte nedořez zápichem

2. Řežte směrem dozadu, ale ponechte okénko

3. Umístěte klín

4. Přeřízněte nepořezaný roh

Rozbalit všechny kroky

1. Vytvořte nedořez zápichem

Illustration showing a chainsaw making a hinge with a bore cut, the first step of the safe corner method

Začněte zápichem. Prořízněte kmen a vytvořte šířku nedořezu.

2. Řežte směrem dozadu, ale ponechte okénko

Illustration showing how a chainsaw is used to saw backwards, leaving a corner of unsawn timber

Pokračujte v řezání směrem dozadu, dokud neproříznete dvě třetiny kmene. Zatáhněte vodicí lištu dozadu, abyste vytvořili 5–10 cm široké okénko (roh). Poté pokračujte v řezání, dokud strom neproříznete. Zbývá okénko (roh) nepřeříznutého dřeva. Roh by měl mít zhruba stejnou celkovou plochu jako nedořez.

3. Umístěte klín

Illustration showing how a wedge is driven in the saw cut straight from behind

Zatlučte klín do zářezu přímo zezadu.

4. Přeřízněte nepořezaný roh

Illustration showing how the saw corner is sawn off to make the tree fall

Nakonec přeřízněte vytvořený roh stromu a ten spadne.

Sbalit všechny kroky

Metoda bezpečnostního okénka | velké stromy

Pro průměry stromů větší než délka vodicí lišty.

1. Proveďte zápich

2. Řežte směrem dozadu

3. Přeřízněte druhou stranu stromu

4. Vložte klín

5. Přeřízněte nepořezaný roh

Rozbalit všechny kroky

1. Proveďte zápich

FellingCut_SafeCornerLarge_1

Proveďte zápich do přibližně 60 % průměru stromu.

2. Řežte směrem dozadu

FellingCut_SafeCornerLarge_2

Řežte rovně dozadu přes celý strom.

3. Přeřízněte druhou stranu stromu

FellingCut_SafeCornerLarge_3

Přesuňte se na druhou stranu stromu. Proveďte zápich o velikosti 60 % průměru stromu a řežte rovně dozadu, dokud nevytvarujete vhodné okénko (roh).

4. Vložte klín

FellingCut_SafeCornerLarge_4

Vložte klín nebo přetlačnou lopatku.

5. Přeřízněte nepořezaný roh

FellingCut_SafeCornerLarge_5

Nakonec přeřízněte roh, nejlépe diagonálně dolů, aby se zabránilo kontaktu s přetlačnou lopatkou nebo klínem.

Sbalit všechny kroky

Metoda vějířovitého řezu

Při této metodě se také používá zápich. Pro stromy s průměrem větším, než je délka vodicí lišty.

Postup

Metoda vějířovitého řezu | velké stromy

Proveďte co možná nejhlubší zápich. Vytvořte nedořez vhodné tloušťky rovnoběžně se směrovým zářezem. Řežte rovně dozadu, přibližně jednu šířku vodicí lišty. Otáčejte pilu kolem kmene, ale nezařízněte do nedořezu. Nezapomeňte vložit klín nebo přetlačnou lopatku. Pokračujte v otáčení pily, dokončete hlavní řez a vytvořte nedořez s rovnoměrnou tloušťkou a rovnoměrným řezem (to je velmi důležité!).

Naposledy upraveno

12 dubna, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky