Jak provést hlavní řez

Existuje mnoho různých způsobů, jak bezpečně provést hlavní řez. Způsob, který byste měli použít, závisí například na velikosti stromu, sklonu terénu a velikosti řetězové pily. Zde jsou nejběžnější způsoby provedení hlavního řezu:

Postupný řez zezadu

Pro malé stromy je nejsnazší provést postupný řez zezadu. To lze provést bez zubové opěrky, v závislosti na stromu, který chcete pokácet.

Postup

Přímo zezadu

Pokud nemáte s touto činností zkušenosti, řežte nabíhajícím řetězem (spodní stranou vodicí lišty). Tímto způsobem není pila tlačena proti vám, což práci trochu usnadňuje. Jinak je rychlejší řezat odbíhajícím řetězem (horní stranou vodicí lišty), protože můžete zůstat ve stejné poloze, v jaké jste vytvářeli směrový zářez.

Hlavní řez je velmi důležité provádět rovnoběžně se směrovým zářezem, aby byla zajištěna stejná šířka po celé délce nedořezu.

U malých stromů je obtížné používat přetlačné lopatky nebo klíny. Pokud se strom mírně nakloní, vodicí lišta se sevře. Za normálních okolností však můžete strom tlačit dopředu rukou nebo tyčí s hroty proti kmeni. S tyčí s hroty dlouhou 4 až 5 metrů dokážete odtlačit také těžší stromy.

Tuto metodu lze použít i na silných stromech, jestliže se strom nenaklání dozadu a pokud není nepříznivý vítr. Pokud existuje riziko, že strom spadne dozadu a je příliš těžký na to, abyste jej zatlačili dopředu, měli byste použít nářadí pro kácení. V takovém případě řežte, dokud nebude možné do řezu umístit klín nebo přetlačnou lopatku. Když začnete dosahovat konečné šířky nedořezu, dbejte na to, aby měl nedořez rovno­měrnou šířku.

U stromů, které se hodně naklání dopředu, se nebezpečí i poškození rozštípnutím dřeva zvyšuje, pokud provádíte hlavní řez zezadu. Místo toho proveďte zápich, je-li to možné, a řežte směrem dozadu.

Postup

Hlavní řez do závorky (vějířový řez)

Zubová opěrka funguje jako otočný čep mezi tělem motoru a vodicí lištou. Dolní zub opěrky přiložte na požadovanou šířku nedořezu. Držte pilu na straně přední rukojeti, pravou rukou „tlačte“ od sebe, tak aby pila v řezu postupně vytvářela vějířovitý řez. Proveďte řez nabíhajícím řetězem, dokud nedo­sáhnete správné a rovnoměrné šířky nedořezu.

Můžete také řezat opačným směrem odbíhajícím řetězem a použít horní zub opěrky. Řezání tímto způsobem je však méně pravidelné a zvyšuje se odpor motoru.

Metoda mimoúrovňových řezů

Postupujete podobně jako u řezání celého průměru stromu jako u řezu přímo zezadu, odříznete však pouze 60% tloušťky stromu. Tím se zabrání pádu stromu, což umožňuje bezpečné vložení lopatky nebo klínu do hlavního řezu.

Postup

Metoda vyřezaného okraje, menší stromy

1. Uřízněte část průměru

2. Zajistěte strom

3. Odřízněte ponechaný okraj

Rozbalit všechny kroky

1. Uřízněte část průměru

Illustration showing how to cut part of the diameter, which is the first step of the Saved edge method

Proveďte první řez zezadu, tak abyste prořízli asi 60 % tloušťky kmene.

2. Zajistěte strom

Illustration showing how a wedge is used to secure the tree

Použijte klín nebo přetlačnou lopatku.

3. Odřízněte ponechaný okraj

Illustration showing how a chainsaw is used to cut the saved edge

Řez však nikdy nesmí přesáhnout okraj klínu nebo lopatky.

Sbalit všechny kroky

Řezání zápichem

Abyste mohli použít techniku bezpečnostního okénka a techniku řezání zápichem za nedořez, musíte zvládat řezání zápichem. To zahrnuje provedení řezu do stromu pomocí špičky vodicí lišty řetězové pily. Zápich lze použít s většinou metod kácení a lze jej použít bez ohledu na délku vodicí lišty a velikost stromu.

Je nezbytné, aby bylo řezání zápichem provedeno přesně tak, jak je zde popsáno. Jakákoli odchylka může znamenat velké riziko zpětného vrhu, protože špička vodicí lišty se používá jako první.

Postup

Jak provést zápich

Při plném plynu umístěte spodní část špičky vodicí lišty (nabíhající řetěz) mírně za požadovanou šířku nedořezu. Jakmile špička vodicí lišty pronikne do kmene, opatrně otáčejte vodicí lištou, dokud nebude rovnoběžně se směrovým zářezem. Nyní zatlačte vodicí lištu do stromu tak hluboko, jak je to nutné. Srovnejte pilu vůči záseku tak, aby byla zajištěna správná a rovnoběžná šířka nedořezu.

Metoda bezpečného rohu

Jak naznačuje název, cílem je ponechat bezpečnostní okénko (bezpečnostní roh), které zůstane ponecháno pro jeden poslední řez na pokácení stromu. Velkou výhodou této metody je, že nedořez lze před pokácením stromu snadno vyříznout (vytvořit) a zkontrolovat. Bezpečnostní okénko navíc zabraňuje pádu stromu dozadu. Tato metoda je také vhodná pro stromy mírně se naklánějící dopředu nebo dozadu.

Doporučený způsob

Metoda bezpečnostního okénka | středně velké stromy

Pro průměry stromů do účinné délky vodící lišty.

1. Vytvořte nedořez zápichem

2. Řežte směrem dozadu, ale ponechte okénko

3. Umístěte klín

4. Přeřízněte nepořezaný roh

Rozbalit všechny kroky

1. Vytvořte nedořez zápichem

Illustration showing a chainsaw making a hinge with a bore cut, the first step of the safe corner method

Začněte zápichem. Prořízněte kmen a vytvořte šířku nedořezu.

2. Řežte směrem dozadu, ale ponechte okénko

Illustration showing how a chainsaw is used to saw backwards, leaving a corner of unsawn timber

Pokračujte v řezání směrem dozadu, dokud neproříznete dvě třetiny kmene. Zatáhněte vodicí lištu dozadu, abyste vytvořili 5–10 cm široké okénko (roh). Poté pokračujte v řezání, dokud strom neproříznete. Zbývá okénko (roh) nepřeříznutého dřeva. Roh by měl mít zhruba stejnou celkovou plochu jako nedořez.

3. Umístěte klín

Illustration showing how a wedge is driven in the saw cut straight from behind

Zatlučte klín do hlavního řezu přímo zezadu.

4. Přeřízněte nepořezaný roh

Illustration showing how the saw corner is sawn off to make the tree fall

Nakonec přeřízněte vytvořený roh stromu a ten spadne.

Sbalit všechny kroky

Metoda bezpečného rohu | velké stromy

Pro průměry stromů větší než je účinná délka vodicí lišty.

1. Proveďte zápich

2. Řežte směrem dozadu

3. Přeřízněte druhou stranu stromu

4. Vložte klín

5. Přeřízněte nepořezaný roh

Rozbalit všechny kroky

1. Proveďte zápich

FellingCut_SafeCornerLarge_1

Proveďte zápich do přibližně 60 % průměru stromu.

2. Řežte směrem dozadu

FellingCut_SafeCornerLarge_2

Řežte rovně dozadu přes celý strom.

3. Přeřízněte druhou stranu stromu

FellingCut_SafeCornerLarge_3

Přesuňte se na druhou stranu stromu. Proveďte zápich o velikosti 60 % průměru stromu a řežte rovně dozadu, dokud nevytvarujete vhodný roh.

4. Vložte klín

FellingCut_SafeCornerLarge_4

Vložte klín nebo přetlačnou lopatku.

5. Přeřízněte nepořezaný roh

FellingCut_SafeCornerLarge_5

Nakonec přeřízněte roh, nejlépe diagonálně dolů, aby se zabránilo kontaktu s přetlačnou lopatkou nebo klínem.

Sbalit všechny kroky

Zápich za nedořez

Při této metodě se také používá zápich. Pro stromy s průměrem větším, než je délka vodicí lišty.

Postup

Metoda vějířovitého řezu | velké stromy

Proveďte co možná nejhlubší zápich. Vytvořte nedořez vhodné šířky rovnoběžně se směrovým zářezem. Řežte rovně dozadu, přibližně jednu šířku vodicí lišty. Otáčejte pilu kolem kmene, ale nezařízněte do nedořezu. Nezapomeňte vložit klín nebo přetlačnou lopatku. Pokračujte v otáčení pily, dokončete hlavní řez a vytvořte nedořez s rovnoměrnou tloušťkou a rovnoměrným řezem (to je velmi důležité!).

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky