Kaatosahauksen tekeminen

Kaatosahaus voidaan tehdä turvallisesti useilla eri tavoilla, ja menetelmä valitaan mm. puun koon ja maaston kaltevuuden sekä moottorisahan koon mukaan. Yleisimmin käytetyt kaatosahausmenetelmät:

Kaatosahaus suoraan takaa

Pienet puut on helpointa sahata kaatamalla ne suoraan takaa. Tämä voidaan tehdä kaarnatuen avulla tai ilman sitä, puun tyypin mukaan.

Method

Suoraan takaa

Jos olet tottumaton, sahaa vetävällä ketjulla (terälevyn alareunalla). Saha ei liiku tällöin itseäsi vasten, mikä helpottaa työtä. Muussa tapauksessa on nopeampaa sahata työntävällä ketjulla (terälevyn yläreunalla), koska voit olla samassa asennossa kuin kaatolovea tehdessäsi.

On hyvin tärkeää, että kaatosahaus sahataan samansuuntaisesti kaatoloven kanssa, jotta pitopuu jää kauttaaltaan yhtä paksuksi.

Pienten puiden kaadossa on vaikea käyttää kaatorautaa tai kaatokiilaa. Jos puu on vähän kallellaan, terälevy juuttuu sahausuraan, mutta jos painat runkoa kädelläsi tai piikeillä varustetulla sauvalla, voit normaalisti työntää puuta eteenpäin. Jos käytössäsi on 4–5 metrin pituinen piikeillä varustettu sauva, voit työntää hyvinkin takapainoiset puut eteenpäin käsin.

Voit käyttää tätä menetelmää myös paksujen puiden kaatoon, jos puu ei ole kallellaan taaksepäin tai ei ole vastatuulta haittana. Jos on vaara, että puu kaatuu taaksepäin ja se on liian raskas työnnettäväksi eteenpäin, on parasta käyttää kaatotyökaluja. Sahaa, kunnes voit asettaa sahausuraan kaatokiilan tai kaatoraudan. Kun pitopuun paksuus alkaa olla sopiva, tarkasta huolellisesti, että pitopuu on kauttaaltaan yhtä paksu.

Jos kaadettava puu on voimakkaasti kallellaan eteenpäin, tilanteen vaarallisuus ja puun sälöilyn vaara kasvavat, jos sahaat kaatosahauksen takaapäin. Jos on mahdollista, tee sen sijaan pistosahaus ja sahaa taaksepäin.

Method

Kaatosahaus suoraan takaa kaarnatuen avulla

Kaarnatuki toimii nivelpisteenä saharungon ja terälevyn välillä. Aseta kaarnatuki haluttuun pitopuun leveyteen. Paina etukahvaa vasemmalla kädellä samalla, kun nostat takakahvaa oikealla kädellä. Sahaa vetävällä ketjulla, kunnes pitopuun leveys on sopiva (ja pitopuu kauttaaltaan yhtä paksu!). Muista asettaa sahausuraan kaatokiila, kun olet sahannut yli puolet rungon paksuudesta.

Voit myös sahata vastakkaiselta suunnalta työntävällä ketjulla ja käyttämällä kaarnatuen yläkärkeä. Sahaaminen muuttuu tavallisesti kuitenkin epäsäännöllisemmäksi ja moottorin vastus on suurempi.

Reunan säästäminen

Tässä menetelmässä ei sahata puun koko halkaisijan läpi takaa päin, vaan vastakkaiselle puolelle jätetään reuna jäljelle. Puuta estetään siten kaatumasta taaksepäin ja kaatosahauksessa voidaan käyttää kaatotyökalua.

Method

Reunan säästäminen, pienemmät puut

1. Sahaa osa halkaisijasta

2. Tue puu

3. Sahaa säästämäsi reuna

Laajenna kaikki vaiheet

1. Sahaa osa halkaisijasta

Illustration showing how to cut part of the diameter, which is the first step of the Saved edge method

Sahaa ensin takaa päin, mutta varmista, että vastakkaiselle puolelle jää reuna jäljelle.

2. Tue puu

Illustration showing how a wedge is used to secure the tree

Aseta sahausuraan kiila tai kaatorauta.

3. Sahaa säästämäsi reuna

Illustration showing how a chainsaw is used to cut the saved edge

Sahaa nyt hieman edellistä sahausuraa alempaa, jolloin et sahaa kaatokiilaa tai kaatorautaa vasten.

Kutista kaikki vaiheet

Pistosahaus

Pitokulmamenetelmä ja pyöräytyskäännösmenetelmä edellyttävät pistosahauksen hallintaa. Tässä sahaus tehdään puuhun moottorisahan terälevyn kärjellä. Pistosahausta voidaan käyttää useimmissa kaatomenetelmissä, terälevyn pituuteen ja puun kokoon katsomatta.

On erittäin tärkeää, että pistosahaus tehdään täsmälleen tässä luvussa kuvatulla tavalla. Pieninkin poikkeama tästä menetelmästä saattaa lisätä takapotkun vaaraa, koska sahauksessa käytetään ensimmäisenä terälevyn kärkeä.

Method

Pistosahauksen sahaaminen

Kaasuta täysillä kierroksilla ja aloita terälevyn kärjen alareunalla (vetävällä ketjulla), halutun pitopuuleveyden takaa. Kun olet upottanut sahanterän runkoon, käännä terälevyä varovasti, kunnes se on samansuuntainen kuin kaatolovi. Työnnä terälevy sen jälkeen puuhun niin syvään kuin tarpeellista. Säädä lopussa pitopuun leveyttä, jotta se on kauttaaltaan yhtä paksu.

Pitokulmamenetelmä

Ennen puun lopullista kaatoa sahauksessa jätetään nimensä mukaisesti yksi kulma sahaamatta. Menetelmän suuri etu on se, että pitopuu voidaan sahata tarkasti ja se voidaan tarkistaa ennen kaatoa. Lisäksi puu ei voi pitokulman ansiosta kaatua taaksepäin. Menetelmä soveltuu hyvin myös jonkin verran eteen- tai taaksepäin kallellaan olevien puiden kaatoon.

Suositeltu työmenetelmä

Pitokulmamenetelmä keskikokoisten puiden kaadossa

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta pienemmät puut.

1. Muodosta pitopuu pistosahauksella

2. Sahaa taaksepäin mutta jätä kulma sahaamatta

3. Käytä kaatokiilaa

4. Sahaa kulma pois

Laajenna kaikki vaiheet

1. Muodosta pitopuu pistosahauksella

Illustration showing a chainsaw making a hinge with a bore cut, the first step of the safe corner method

Aloita tekemällä pistosahaus. Sahaa rungon läpi ja muodosta pitopuu.

2. Sahaa taaksepäin mutta jätä kulma sahaamatta

Illustration showing how a chainsaw is used to saw backwards, leaving a corner of unsawn timber

Jatka sahaamista taaksepäin, kunnes olet sahannut 2/3 rungosta. Vedä terälevyä taaksepäin ja muodosta 5–10 cm leveä kulma. Jatka sen jälkeen sahaamista puun läpi. Jäljelle jää sahaamaton kulma, joka on karkeasti arvioiden samankokoinen kuin pitopuu.

3. Käytä kaatokiilaa

Illustration showing how a wedge is driven in the saw cut straight from behind

Työnnä kaatokiila sahausuraan suoraan takaa.

4. Sahaa kulma pois

Illustration showing how the saw corner is sawn off to make the tree fall

Sahaa lopuksi sahaamatta jätetty kulma, jolloin puu kaatuu.

Kutista kaikki vaiheet

Pitokulmamenetelmä | Isot puut

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta suuremmat puut.

1. Tee pistosahaus

2. Sahaa taaksepäin

3. Sahaa puun toiselta puolelta

4. Käytä kaatokiilaa

5. Sahaa kulma pois

Laajenna kaikki vaiheet

1. Tee pistosahaus

FellingCut_SafeCornerLarge_1

Tee pistosahaus, jonka syvyys on noin 60 % puun halkaisijasta.

2. Sahaa taaksepäin

FellingCut_SafeCornerLarge_2

Sahaa suoraan taaksepäin läpi koko puun.

3. Sahaa puun toiselta puolelta

FellingCut_SafeCornerLarge_3

Siirry puun toiselle puolelle. Tee pistosahaus, jonka syvyys on 60 % puun halkaisijasta, ja sahaa suoraan taaksepäin, kunnes olet muodostanut sopivan kulman.

4. Käytä kaatokiilaa

FellingCut_SafeCornerLarge_4

Työnnä sahausuraan kiila tai kaatorauta.

5. Sahaa kulma pois

FellingCut_SafeCornerLarge_5

Sahaa lopuksi pois kulma, mieluiten vinosti alaspäin välttääksesi sahaamasta kaatorautaan / kiilaan.

Kutista kaikki vaiheet

Pyöräytyskäännösmenetelmä

Myös tässä menetelmässä käytetään pistosahausta. Halkaisijaltaan terälevyn pituutta suuremmat puut.

Method

Pyöräytyskäännösmenetelmä | Suuret puut

Tee mahdollisimman syvä pistosahaus Sahaa sopivaan pitopuupaksuuteen kaatoloven suuntaisesti. Sahaa suoraan taaksepäin suunnilleen terälevyn leveyden verran. Sahaa rungon ympäri, mutta varo sahaamasta pitopuuhun. Muista työntää välillä sahausuraan kiila tai kaatorauta. Jatka sahaamista rungon ympäri, tee kaatosahaus valmiiksi varmistaen samalla, että pitopuu jää kauttaaltaan yhtä paksuksi (hyvin tärkeää!).

Viimeksi muokattu

17 marraskuun, 2020

Kommentteja tästä aiheesta?

Ota yhteyttä

Kirjanmerkki & Jaa

Sivuindeksi